Untitled Document Untitled Document

Home > Agenda > OpleidingenOpleiding Alternatieve woonvormen

Untitled Document
  

Opleiding Alternatieve woonvormen


start vrijdag 14 april 2017 - GentOpleiding van 2 sessies

Als er over bouwen en wonen gesproken wordt, wordt er als vanzelfsprekend gedacht aan appartementen, villas, rijwoningen,...
Gezien de schaarste van de bouwgronden en de hoogte van de prijzen ervan en het feit dat bouwen alsmaar duurder wordt, beginnen alternatieve woonvormen de kop op te steken.

Meestal zijn dit systemen die reeds hun doeltreffendheid bewezen hebben in het buitenland, maar hier nog onbekend en onbemind zijn.
Voor een stuk is het zelfs de terugkeer naar woonvormen die hier vroeger als normaal beschouwd werden, maar in onmin geraakt zijn.

In de opleiding worden de verschillende alternatieve woonvormen voorgesteld, met hun specifieke eigenschappen en vereisten.

Deze woonvormen worden geanalyseerd vanuit verschillende standpunten:
• juridisch
• stedenbouwkundig
• ontwerpmatig
• praktisch

Na het volgen van de opleiding heeft men een duidelijker beeld van de verschillende woonvormen.
Men kan de voorstellen en ideën hieromtrent beter inschatten en kaderen.

Programma en inschrijven: www.syntrawest.be/opleidingenUntitled Document