Untitled Document Untitled Document

Home > Nieuws > Architecten > Van ruimtelijke ordening naar omgevingsbeleid

Untitled Document
 •   

  Van ruimtelijke ordening naar omgevingsbeleid • 13 juni Gent
  Ruimtelijke ordening zit als beleidsdomein in een transitie richting omgevingsbeleid. Dit leidt in de eerste plaats tot meer integratie tussen ruimte en milieu bij het maken van ruimtelijke plannen en bij het afleveren van omgevingsvergunningen. Hoe zal dit aanleiding geven tot meer duurzame ruimtelijke ontwikkeling en welke implicaties vloeien hieruit voort voor het plannings- en vergunningenwerk in de praktijk?

  Wilt u graag een totaal en actueel inzicht krijgen op het huidige omgevingsbeleid? Tijdens deze namiddag bespreken de docenten:

  • het bestaande planinstrumentarium (structuurplannen, beleidsplannen, uitvoeringsplannen, verordeningen)
  • het vergunningenbeleid inzake verkavelingen en bouwwerken
  • het werken met beleidsmatig gewenste ontwikkelingen, planologische attesten en de ontwikkeling van woonuitbreidingsgebieden via principiële akkoorden (PRIAKregeling) aan de hand van praktijkcases

  Ze brengen ook telkens de recente ontwikkelingen en trends in beeld.
  Dankzij hun ervaring bieden de docenten een perfect evenwicht tussen theorie en praktijk.

  Deze opleiding is erkend door de Orde van Architecten - Vlaamse Raad voor 3 punten.

  Meer info en inschrijven

  Untitled Document