Untitled Document

Home > Voor de architect > Digitaal Visum

Untitled Document
 •   

  DIGITAAL VISUM
 • Architecten met een e-id uitgegeven na juli 2016 kunnen momenteel geen gebruik maken
  van de visum website voor de aanvraag van een digitaal visum.

  Mocht u dit probleem ondervinden, dan vragen wij u om contact op te nemen met uw provinciale raad.
  Zij zullen u verder helpen.

  Voor een efficiënte afhandeling wordt gevraagd om uw provinciale raad
  onderstaande documenten te bezorgen:
  - een kopie van het ondertekende bouwaanvraagformulier of meldingsformulier
  - een kopie van het ondertekende contract tussen opdrachtgever en architect
  - een ingevulde en ondertekende ‘verklaring inzake de opdracht van de architect’:

  www.architect.be/architect/formulieren  De verzekering dient uiteraard in orde te zijn. Indien het om een visum met projectpolis gaat,
  dient ook het verzekeringsattest bijgevoegd te worden.
  Het visum wordt digitaal afgeleverd op het hiervoor meegedeelde e-mailadres.

  Onze excuses voor het ongemak.

  Het digitale visum


  De Orde van Architecten – Vlaamse Raad lanceerde begin september 2012 het digitale visum voor architecten. Deze applicatie vervangt de visumstempel en vereenvoudigt het aanvragen van een architectenvisum aanzienlijk.


  Registratie tot het digitale visumsysteem


  Om toegang te krijgen tot het digitale visumsysteem dient u te beschikken over een kaartlezer voor het lezen van Belgische elektronische identiteitskaarten, ook wel BeID-kaartlezer genaamd. U kan namelijk enkel met een Belgische identiteitskaart inloggen in het digitale visumsysteem.


  Wanneer u uw kaartlezer geïnstalleerd heeft (zie handleiding ‘Installatie van de BeID kaartlezer’), heeft u toegang tot de digitale visumwebsite van de Orde van Architecten – Vlaamse Raad maar kan u nog geen gebruik maken van het digitale visumsysteem.

  Hiervoor dient u zich eerst te registreren in het systeem (zie handleiding ‘Registratie in het digitale visumsysteem’). Concreet wordt tijdens de registratie uw identiteitskaart gekoppeld aan uw gegevensfiche binnen de Orde van Architecten – Vlaamse Raad. Deze registratie dient eenmalig te gebeuren.


  Alvorens u zich kan registreren dient u een e-mail ontvangen te hebben van de Orde van Architecten – Vlaamse Raad. Indien u deze e-mail niet ontvangen heeft, gelieve dit te melden aan de visumhelpdesk op visum@ordevanarchitecten.be.


  Na de registratie kan u via https://my.architect.be/ steeds toegang krijgen tot het digitale visumsysteem.


  Visumaanvragen door stagiairs


  Ook stagiaris kunnen digitaal hun visum aanvragen. Elke visumaanvraag dient wel door de stagemeester goedgekeurd te worden via het systeem. Bijgevolg dient de stagemeester ook toegang te hebben tot het systeem. De stagemeester wordt steeds automatisch per e-mail op de hoogte gebracht als hij/zij een visum voor de stagiair dient goed te keuren.


  Nieuw visum aanvragen of visumaanvragen consulteren


  Op https://my.architect.be kan u uw lopende visumaanvragen consulteren of een nieuw visum aanvragen (zie handleiding ‘Gebruik van het digitale visumsysteem’).


  Handleidingen


  U kan de volgende handleidingen downloaden:
  Bijzondere volmacht - Digitaal Visum


  De Orde van Architecten- Vlaamse Raad heeft besloten het digitaal visumsysteem uit te breiden met een systeem van volmachten. Concreet houdt dit in dat een volmacht de architect-rechtspersoon (vennootschap conform de wet Laruelle) moet toelaten om visumaanvragen te laten indienen door andere architect-natuurlijke personen dan de zaakvoerders en architect-vennoten.

  Indien u hier gebruik van wenst te maken, gelieve het formulier, houdende bijzondere volmacht, in te vullen.
  Het formulier dient in drievoud ingevuld en ondertekend te worden door de volmachtgever en door de volmachtdrager.
  Het formulier vindt u hier.


  Indien u vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact op met de visumhelpdesk.


  Visum helpdesk


  Indien u vragen heeft over het digitale visum(systeem), kan u contact opnemen met de digitale visum helpdesk van de Orde van Architecten – Vlaamse Raad via:

  E-mail: visum@ordevanarchitecten.be
  Telefoon : 02 220 30 50