Untitled Document Untitled Document

Home > Nieuws > Architecten > Vlaamse Raad van de Orde van Architecten oneens met beslissing Departement Omgeving

Untitled Document
 •   

  Vlaamse Raad van de Orde van Architecten oneens met beslissing Departement Omgeving • 14/04/2017
  "Vanaf 1 juni 2017 moet je in het hele Vlaamse Gewest elke aanvraag voor een omgevingsvergunning of -waar toegelaten- een melding indienen in het omgevingsvergunningenloket (OMV-loket). Vanaf dan kan je dus geen dossiers meer aanmaken in het Digitale Bouwaanvraag-loket (DBA-loket)." Dit meldde het Departement Omgeving ons op 13 april via een officieel bericht, waarbij werd gevraagd dit verder te communiceren naar alle architecten.  "Door de inhoudelijke uitbreiding en de aangepaste regelgeving verschilt het OMV-loket op vlak van architectuur erg van het DBA-loket. Daardoor kunnen DBA-dossiers die voor 1 juni werden aangemaakt maar nog niet werden ingediend of die na 1 juni onvolledig of onontvankelijk verklaard werden, niet meer verwerkt worden via het DBA-loket. Bijgevolg moeten ze opnieuw worden samengesteld volgens de wetgeving van de omgevingsvergunning en aangemaakt en ingediend worden via het omgevingsvergunningenloket. Het oorspronkelijke DBA-dossier dupliceren om het over te zetten naar het OMV-loket is dus technisch niet mogelijk.

  Dossiers die wel correct werden ingediend in het DBA-loket voor 1 juni en volledig en ontvankelijk werden verklaard, worden wel verder afgehandeld volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening via het DBA-loket, waarlangs ook de beslissing gecommuniceerd zal worden."

  De Vlaamse Raad van de Orde van Architecten is het oneens met de inhoud van bovenstaande communicatie en de vooropgestelde gang van zaken. De Vlaamse Raad van de Orde van Architecten zal dit onderwerp dan ook verder opnemen met de beroepsverenigingen en het Departement Omgeving.

  Untitled Document