Untitled Document Untitled Document

Home > Nieuws > Architecten > Energievisie 2030-2050 goedgekeurd

Untitled Document
 •   

  Energievisie 2030-2050 goedgekeurd • 22/05/2017
  De Vlaamse regering heeft de Energievisie 2030-2050 goedgekeurd. De visietekst bepaalt hoe het verder moet met het energiebeleid na 2020. De nota is het resultaat van één jaar overleg tussen minister van Energie Bart Tommelein, meer dan 40 stakeholders – uit de industrie, de academische wereld, sociale partners en verscheidene sectorfederaties – en de burgers, via een interactieve website en een panel.

  De Energievisie gaat verder op de ingeslagen weg, maar drijft de doelstellingen wel op. Bij de visietekst horen ook 53 concrete actiepunten. Met de energieomslag wil Vlaanderen de klimaatverandering een halt toeroepen en de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 terugdringen met 80 tot 95 procent.

  Verkoop auto’s op fossiele brandstof helft omlaag tegen 2030

  Op de weg streeft men naar minder verreden kilometers. Duurzaam deelvervoer (openbaar vervoer, elektrische deelauto’s en deelfietsen) en alternatieven voor vrachtvervoer zijn noodzakelijk. Daarnaast worden zero-emissievoertuigen, op elektriciteit of waterstof, gaandeweg de norm. Tegen 2030 moet de verkoop van auto’s op fossiele brandstof met de helft omlaag. Tegen 2035 spiegelt Vlaanderen zich aan de Europese doelstellingen, wat erop zou neerkomen dat álle nieuw verkochte wagens een nuluitstoot hebben. Ook voor renovaties zullen de energie-eisen geleidelijk aan worden afgestemd op de strenge nieuwbouwnormen. ‘Als renovatie ontoereikend is, is afbraak of hernieuwbouw soms een betere optie’, zegt Bart Tommelein.

  Hernieuwbare energie

  Het aandeel hernieuwbare energie zal na de aangekondigde federale kernuitstap in 2025 onvermijdelijk de hoogte in moeten. Zon en wind, en kleine biomassa zijn de bekendste en dit aandeel wordt verder opgedreven. Daarnaast zal warmte in het hernieuwbare energielandschap meer en meer zijn plaats veroveren. In de eerste plaats door restwarmte van industriële productieprocessen systematisch te (her)gebruiken. Maar ook diepe geothermie wordt verder aangeboord. Overtollig opgewekte elektriciteit wordt opgeslagen en (uitgesteld) gebruikt volgens vraag en aanbod, automatisch aangestuurd via slimme meters en slimme netten.

  Hoe dan ook wil het beleid de totaalkost van de energietransitie zoveel mogelijk beperken. De invoering gebeurt telkens in drie fasen: eerst de early adopters, vervolgens een ruimer publiek via boni en mali, ten slotte verplichtend. De kosten worden verrekend over meerdere energiedragers. In samenspraak met andere overheden, zal een CO2-belasting worden onderzocht.

  Betaalbare energiefacturen

  Cruciaal is dan wel dat de energiefactuur niet omhoog gaat. "Ik heb ook geen zin om mensen die in het verleden een keuze hebben gemaakt op te zadelen met een belasting", aldus de Open Vld'er. "Wie op dit moment dus verwarmt op aardgas, moet daar niet extra voor betalen." Vlaanderen trekt met de visie naar de onderhandelingen voor een federaal energiepact, dat er eind dit jaar moet liggen. Onze regio zit de werkgroep 'productie' voor. "In dat pact zullen concrete engagementen staan", belooft Tommelein. "Waar bouwen we eventueel nieuwe gascentrales om pieken op te vangen, hoe zorgen we voor opslag van groene energie, enzovoort." Bron: persdienst minister Tommelein / Belga  Untitled Document