Untitled Document Untitled Document

Home > Nieuws > Architecten > Inschrijvingsplicht voor syndici in de KBO

Untitled Document
 •   

  Inschrijvingsplicht voor syndici in de KBO • 30/05/2017
  Elke vereniging van mede-eigenaars is sinds 1 april 2017 verplicht de gegevens van haar syndicus in te laten schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

  Met de verplichte inschrijving wenst men volgende doelstellingen te bereiken:

  - Makkelijke identificatie van de syndicus: de syndicus van een pand kan op elk moment worden geïdentificeerd.

  - Onwettige uitoefening van het beroep gemakkelijker opsporen: indien dit wordt vastgesteld zal de vereniging van mede-eigenaars hiervan op de hoogte worden gebracht.

  - Verenigingen van mede-eigenaars kunnen identificeren in geval van problemen met de syndicus: dit zal de betrokken instanties toelaten om, in het kader van controles en het nemen van maatregelen ter bescherming van de VME, makkelijker opzoekingen te doen en dus een performanter vervolgingsbeleid bevorderen.

  - Administratieve vereenvoudiging: de lijst van mede-eigendommen dient op termijn niet meer verzonden te worden naar het BIV.

  - Inzameling van statistische gegevens mogelijk maken.

  Wie moet zich inschrijven, welke documenten er vereist zijn en nog veel meer informatie vindt u op de website justitie.belgium.be  Untitled Document