Untitled Document Untitled Document

Home > Nieuws > Architecten > Minder vertraging bij bouwprojecten door versoepeling archeologische verplichtingen

Untitled Document
 •   

  Minder vertraging bij bouwprojecten door versoepeling archeologische verplichtingen • 24/05/2017
  Om te vermijden dat bouwprojecten vertraging oplopen door archelogische verplichtingen willen de Vlaamse meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld de regels bijsturen. Zo zullen bijvoorbeeld meer werken vrijgesteld worden van het verplicht indienen van een archeologienota. Dat staat in een voorstel van decreet van parlementsleden Manuela Van Werde (N-VA), Sabine de Bethune (CD&V) en Jean-Jacques De Gucht (Open Vld).

  Sinds 1 juni 2016 moeten aanvragers voor verkavelingen en grote bouwprojecten een archeologienota opstellen en toevoegen aan hun vergunningsaanvraag. In bepaalde gevallen kan dit leiden tot bijkomende archeologische opgravingen. Eerder deze week trok ondernemersorganisatie Unizo nog aan de alarmbel in De Tijd. De regels leiden tot vertragingen en extra kosten, klonk het.

  De bevoegde minister, Geert Bourgeois (N-VA), gaf eerder ook al toe dat de verplichte archeologienota in bepaalde gevallen tot vertraging leidt. Daar willen de meerderheidspartijen nu iets aan doen. In afwachting van een algemene evaluatie van het decreet is het de bedoeling de regels nu al links en rechts bij te sturen. Het gaat dan vooral om zaken die de kosten, administratieve lasten en doorlooptijd moeten helpen reduceren.

  Zo moet het bijvoorbeel mogelijk worden de vergunningsaanvraag al in te dienen op hetzelfde moment als de archeologienota. Dat moet de procedures helpen versnellen en vereenvoudigen. Voorts komen er meer vrijstellingen voor de opmaak van een archeologienota. "Het gaat hierbij bv. om verbouwingen en vernieuwbouwprojecten, werken aan lijninfrastructuur en verkavelingswijzigingen", luidt het.

  Naast de decretale bijsturingen formuleren de initiatiefnemers in een resolutie ook aanbevelingen voor een "werkbare en betaalbare archeologische erfgoedzorg". Jean-Jacques De Gucht: "Er moet een oplossing gevonden worden voor die burgers die nu geconfronteerd worden met lange wachttijden en dure archeologienota's. Vandaag bekrachtigt het Agentschap Onroerend Erfgoed bijvoorbeeld nogmaals de archeologienota's, die zijn opgesteld door archeologen die al erkend werden door de overheid. Met deze vorm van dubbel werk moeten we komaf maken."

  Bron: Belga  Untitled Document