Disclaimer

De Orde van Architecten besteedt veel zorg aan de creatie van deze website. Wij geven echter geen enkele garantie inzake de juistheid, de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op deze website kan geraadpleegd worden. De gebruiker mag er niet vanuit gaan dat de aangeboden informatie steeds correct is. Bovendien is de gebruiker zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daar op voorhand van op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan de Orde van Architecten niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. 

In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites is de Orde van Architecten niet aansprakelijk voor het bestaan, de inhoud en de beschikbaarheid van deze andere sites. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. De Orde van Architecten kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site noch schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit de inhoud en het gebruik van deze websites. 

De Orde van Architecten kan ten opzichte van gebruikers of derden niet aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van gegevens van deze website. Schade tengevolge van het gebruik van onjuiste gegevens of tekortkomingen op de website geven geen recht op welke vorm van schadevergoeding ook.