De Orde van Architecten

De Orde van Architecten is een bij wet ingesteld rechtspersoon die bevoegd is voor de vaststelling van de beroepsplichten van architect. De Orde van Architecten zorgt ook voor de naleving ervan in de uitoefening en naar aanleiding van de uitoefening van het beroep van architect.