Over de Orde van Architecten

Elke persoon die in België, in welke hoedanigheid ook, het beroep van architect wil uitoefenen moet ingeschreven zijn bij de Orde van Architecten.

De Orde van Architecten werd bij Wet van 26 juni 1963 ingesteld en telt nu meer dan 15.000 leden-architecten (natuurlijke personen).

Haar opdracht bestaat in de vaststelling van de beroepsplichten van architect opstellen van beroepsregels (ook deontologie genoemd), en te waken over de naleving ervan. De Orde van Architecten waakt dus over de ethische uitoefening van het beroep van architect. Daarnaast houdt de Orde toezicht op de toegang tot het beroep en doet ze controle op de verplichte stage.

Voor informatie of vragen rond de verplichte stage, de beroepsregels van de architect, de erelonen, de toegang tot het beroep evenals voor eventuele klachten over ingeschreven architecten kunt u terecht bij de provinciale raden.

Wat doet de Orde van Architecten?

De opdracht van de Orde werd in de Wet van 26 juni 1963 als volgt vastgelegd: "De Orde van Architecten heeft tot taak de voorschriften van de plichtenleer voor het beroep van architect te bepalen en ze te doen naleven. Zij houdt toezicht op de eer, de discretie en de waardigheid van de leden van de Orde in de uitoefening of naar aanleiding van de uitoefening van hun beroep. Zij doet aangifte bij de rechterlijke overheid van elke inbreuk op de wetten en reglementen tot bescherming van de titel en van het beroep van architect."

Organen van de Orde van Architecten

Juridische teksten betreffende de Orde van Architecten

Visie van de Orde van Architecten - Vlaamse Raad betreffende de tussenkomst van een niet-opdrachthoudende architect als technisch raadgever-architect

Visie van de Orde van architecten - Vlaamse Raad inzake de opvolging na een opdracht als gerechtsdeskundige