Nationale Raad

De Nationale Raad is het enige orgaan dat de Orde wettelijk kan vertegenwoordigen. De Nationale Raad telt twintig leden en wordt samengesteld uit de afgevaardigden van de provinciale raden en de leden, door de Koning benoemd, die het architectuuronderwijs en de architect-ambtenaren vertegenwoordigen.

Wettelijke bevoegdheden:

De Nationale Raad heeft tot opdracht:

  • De Orde vertegenwoordigen
  • De voorschriften van de plichtenleer voor het beroep van architect vaststellen
  • De uitwerking van het stagereglement
  • Waken over de toepassing van de deontologische regels en het stagereglement
  • Aan de openbare overheden alle voorstellen doen aangaande wettelijke of bestuursrechtelijke maatregelen in verband met het beroep en advies uitbrengen over alle kwesties inzake de uitoefening ervan
  • Vaststellen van de huishoudelijke reglementen van de Raden van de Orde en van hun Bureaus
  • Toezicht houden op de activiteit van de Raden van de Orde en hun uitspraken verzamelen
  • De aanvragen van de (buitenlandse) dienstverrichters op administratief gebied afhandelen
  • Alle maatregelen treffen die nodig zijn voor de realisatie van het doel van de Orde
  • Een lijst publiceren op de website van de Orde van de architecten ingeschreven op één van de tabellen van de Orde en de lijst van stagiairs, die in regel zijn met hun bijdrage en die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen

Hieronder vindt u de huidige samenstelling van de Nationale Raad (mandaatperiode 2021-2023)

Leden afgevaardigd door de Raden van de Orde

Gewone raadsleden   Plaatsvervangende raadsleden

Philippe MEILLEUR

Voorzitter
Afgevaardigde Raad Luik
Patrick Leclercq

Jan MELIS

Ondervoorzitter
Afgevaardigde Raad Antwerpen
Hilde De Ruysscher
Philip ADAM Secretaris
Afgevaardigde Raad Oost-Vlaanderen
Katrien Depré
Sébastien MOUFFE Adjunct-secretaris
Afgevaardigde Raad Namen
Hélène Lacroix
Francis METZGER Afgevaardigde Raad Waals-Brabant en Brussel-Hoofdstad Thierry Mertens
Bram BIJNENS Afgevaardigde Raad Limburg Josianne Smeets
Christophe VAN OYEN Afgevaardigde Raad West-Vlaanderen Melanie Cattrysse
Jean-Pierre NAVEZ Afgevaardigde Raad Henegouwen Albane Nys
François BEFFE Afgevaardigde Raad Luxemburg Elodie Chantine
Marc HENDRICKX Afgevaardigde Raad Vlaams-Brabant en Brussel-Hoofdstad Carine Capelle (o.v.)

Leden benoemd door de koning

Gemeenschapsonderwijs Koen VAN DE VREKEN (penningmeester)
Officieel gesubsidieerd onderwijs Abdelkader BOUTEMADJA
Nederlands gesubsidieerd vrij onderwijs Johan RUTGEERTS
Franstalig gesubsidieerd vrij onderwijs Afgetreden
Officieel universitair onderwijs Firmin MEES
Vrij universitair onderwijs Nicolas VAN OOST
Nederlandstalige federale ambtenaren Evy VAN BEURDEN
Franstalige federale ambtenaren Nathalie HUYGENS (penningmeester)
Nederlandstalige gemeentelijke of provinciale ambtenaren Patrick DERYCKER
Franstalige gemeentelijke of provinciale ambtenaren Bernard TERESINSKI
Rechtskundige bijzitter André TULCINSKY
Plaatsvervangend rechtskundige bijzitter Jeroen LISON

Contact:

Nationale Raad van de Orde van Architecten

Kartuizersstraat 19/4, 1000 Brussel

Telefoon : +32-(0)2-627.88.10 – Fax : +32-(0)2-627.88.19

E-mail : nationale.raad@cnoa-nroa.be

 

De Nationale Raad is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9 tot 12.30 u.

 

Omwille van de huidige coranasituatie is de Nationale Raad van de Orde van Architecten enkel via e-mail bereikbaar.