Missie

De Vlaamse Raad is de feitelijke samenwerking van de vijf Nederlandstalige provinciale raden van de Orde van Architecten. In die hoedanigheid wordt door de Vlaamse Raad gewaakt over de ethische uitoefening van het beroep van architect met het oog op het openbaar belang, en dit in een steeds evoluerende maatschappelijke context.

De Vlaamse Raad

  • ontwikkelt hiervoor deontologische regels en bevordert de correcte naleving van het reglement van beroepsplichten;
  • promoot en ontwikkelt een kwaliteitsvolle stage en permanente vorming om het beroep van architect te mogen uitoefenen;
  • signaleert knelpunten aan en doet beleidsvoorbereidend werk voor de overheden om het beroep mee te laten evolueren met de maatschappelijke context;
  • sensibiliseert & informeert het grote publiek rond de meerwaarde van de architect in het bouwproces;
  • behartigt de belangen van de architect binnen een internationale context;
  • ijvert voor de behartiging van de belangen van zowel bouwheer als architect en adviseert, bemiddelt en protesteert waar nodig.