Nationale Raad

De Nationale Raad is het enige orgaan dat de Orde wettelijk kan vertegenwoordigen. De Nationale Raad telt twintig leden en wordt samengesteld uit de afgevaardigden van de provinciale raden en de leden, door de Koning benoemd, die het architectuuronderwijs en de architect-ambtenaren vertegenwoordigen.

Wettelijke bevoegdheden:

De Nationale Raad heeft tot opdracht:

  • De Orde vertegenwoordigen
  • De voorschriften van de plichtenleer voor het beroep van architect vaststellen
  • De uitwerking van het stagereglement
  • Waken over de toepassing van de deontologische regels en het stagereglement
  • Aan de openbare overheden alle voorstellen doen aangaande wettelijke of bestuursrechtelijke maatregelen in verband met het beroep en advies uitbrengen over alle kwesties inzake de uitoefening ervan
  • Vaststellen van de huishoudelijke reglementen van de Raden van de Orde en van hun Bureaus
  • Toezicht houden op de activiteit van de Raden van de Orde en hun uitspraken verzamelen
  • De aanvragen van de (buitenlandse) dienstverrichters op administratief gebied afhandelen
  • Alle maatregelen treffen die nodig zijn voor de realisatie van het doel van de Orde
  • Een lijst publiceren op de website van de Orde van de architecten ingeschreven op één van de tabellen van de Orde en de lijst van stagiairs, die in regel zijn met hun bijdrage en die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen

Hieronder vindt u de huidige samenstelling van de Nationale Raad

Leden afgevaardigd door de Raden van de Orde

Effectieve raadsleden   Plaatsvervangende raadsleden
Marnik DEHAEN Voorzitter
Afgevaardigde Raad Vlaams-Brabant en Brussel-Hoofdstad
Koen GAUDAEN

Marc POLL †

Philippe MEILLEUR
vanaf 19/10/2018 

Ondervoorzitter
Afgevaardigde Raad Namen
Sébastien MOUFFE
Jean-Philippe VAN EYSDEN Secretaris
Afgevaardigde Raad Luxemburg
Geneviève MIGEAL
Johan ARNOUT Adjunct-secretaris
Afgevaardigde Raad West-Vlaanderen
Christophe VAN OYEN
Jan MELIS Afgevaardigde Raad Antwerpen Catherine DE BIE
Peter KETSMAN Afgevaardigde Raad Limburg Josiane SMEETS
Philip ADAM Afgevaardigde Raad Oost-Vlaanderen Henk VANTHUYNE
Jean-Pierre NAVEZ Afgevaardigde Raad Henegouwen Albane NYS
Philippe MEILLEUR Afgevaardige Raad Luik Jean-Yves JEHOULET
Marie-Madeleine MENNENS Afgevaardige Raad Waals-Brabant en Brussel-Hoofdstad Fabrizzio TROBBIANI

Leden benoemd door de koning

Gemeenschapsonderwijs Koen VAN DE VREKEN
Officieel gesubsidieerd onderwijs Abdelkader BOUTEMADJA
Nederlands gesubsidieerd vrij onderwijs Johan RUTGEERTS
Franstalig gesubsidieerd vrij onderwijs Francis METZGER
Officieel universitair onderwijs Firmin MEES
Vrij universitair onderwijs Nicolas VAN OOST
Nederlandstalige federale ambtenaren Evy VAN BEURDEN
Franstalige federale ambtenaren Nathalie HUYGENS
Nederlandstalige gemeentelijke of provinciale ambtenaren Patrick DERYCKER
Franstalige gemeentelijke of provinciale ambtenaren Bernard TERESINSKI
Rechtskundig bijzitter André TULCINSKY
Plaatsvervangend rechtskundig bijzitter Jeroen LISON

Contact:

Nationale Raad van de Orde van Architecten

Kartuizersstraat 19/4, 1000 Brussel

Telefoon : +32-(0)2-627.88.10 – Fax : +32-(0)2-627.88.19

E-mail : nationale.raad@cnoa-nroa.be

 

De Nationale Raad is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9 tot 12.30 u.