Raden van beroep

Er worden twee raden van beroep ingesteld:

  • De raad van beroep met het Nederlands als voertaal heeft zijn zetel te Gent. Het neemt kennis van de beslissingen van de raden van de Orde van de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant.
  • De raad van beroep met het Frans als voertaal heeft zijn zetel te Luik. Het neemt kennis van de beslissingen van de raden van de Orde van de provincies Henegouwen, Luik, Luxemburg, Namen en Waals-Brabant.

De raden van beroep bestaan ieder uit drie magistraten raadsheren bij het hof van beroep die door de Koning worden aangewezen, en uit drie leden die door loting aangewezen worden onder de leden van de raden van de Orde.

Bevoegdheden:

  • Oordelen over zaken waarbij beroep is ingediend tegen beslissingen van de provinciale raden van de Orde van Architecten met betrekking tot inschrijvingsaanvragen en tuchtzaken.
  • Oordelen over aanvragen tot eerherstel betreffende de beslissingen tot schorsing of schrapping, die na een termijn van tenminste vijf jaar worden ingediend.

Contactgegevens:

Frank Jodts

Gerechtsgebouw - Hof van Beroep

Koophandelsplein, 23

9000 GENT

Telefoon: 09/234 47 47

Fax: 09/234 44 00

 

Leden Raadsheren:

Bevoegdheden Effectieve leden Plaatsvervangende leden

Waarnemend voorzitter

Lid-Raadsheer

Jean VAN DER EECKEN

Emeritus Kamervoorzitter

Hof van Beroep te Gent

Emiel TEIRLINCK

Kamervoorzitter

Hof van Beroep te Gent

Lid-Raadsheer

Edward HULPIAU

Kamervoorzitter

Hof van Beroep te Antwerpen

Luc THABERT

Kamervoorzitter

Hof van Beroep te Gent

Leden architecten:

Provincie Effectieve leden Plaatsvervangende leden
Limburg    
Oost-Vlaanderen Leo FRIANT Piet KERCKHOF
West-Vlaanderen  Melanie CATTRYSE Gerda VOLLENS
Vlaams-Brabant Walther DECLEYN Elisabeth SLACHMUYLDERS
Antwerpen Ilka BROECKAERT Jan VERBIST

Griffiers:

Effectief Plaatsvervanger
Frank JODTS Wim DEFOORT
Ere-griffier Griffier
Hof van Beroep te Gent Hof van Beroep te Gent