Nationale Raad

De Nationale Raad is het enige orgaan dat de Orde wettelijk kan vertegenwoordigen. De Nationale Raad telt twintig leden en wordt samengesteld uit de afgevaardigden van de provinciale Raden en de leden, door de Koning benoemd, die het architectuuronderwijs en de architect-ambtenaren vertegenwoordigen.

Sinds 2005 zijn er binnen de Nationale Raad communautaire hervormingen aan de gang.

Op 30 september 2005 werd er een officieel akkoord unaniem goedgekeurd in de Nationale Raad. Het basisidee van dit akkoord luidde: er dient een hervorming te komen met als einddoelstelling de oprichting van autonome raden per taalgemeenschap met een overkoepelend overlegorgaan. Vanaf dan werd er gewerkt aan een wetswijziging van de wet van 1963.

Op 9 mei 2008 werd binnen de Nationale Raad een nieuw Huishoudelijk Reglement aangenomen waarbij beide taalgemeenschappen meer autonomie krijgen.

Wettelijke bevoegdheden:

De Nationale Raad heeft tot opdracht:

  • De Orde vertegenwoordigen
  • De voorschriften van de plichtenleer voor het beroep van architect vaststellen
  • De uitwerking van het stagereglement
  • Waken over de toepassing van de deontologische regels en het stagereglement
  • Aan de openbare overheden alle voorstellen doen aangaande wettelijke of bestuursrechtelijke maatregelen in verband met het beroep en advies uitbrengen over alle kwesties inzake de uitoefening ervan
  • Vaststellen van de huishoudelijke reglementen van de Raden van de Orde en van hun Bureaus
  • Toezicht houden op de activiteit van de Raden van de Orde en hun uitspraken verzamelen
  • De aanvragen van de (buitenlandse) dienstverrichters op administratief gebied afhandelen
  • Alle maatregelen treffen die nodig zijn voor de realisatie van het doel van de Orde
  • Een lijst publiceren op de website van de Orde van de architecten ingeschreven op één van de tabellen van de Orde en de lijst van stagiairs, die in regel zijn met hun bijdrage en die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen

Hieronder vindt u de huidige samenstelling van de Nationale Raad

Leden afgevaardigd door de Raden van de Orde

Effectieve raadsleden   Plaatsvervangende raadsleden
Marnik DEHAEN Voorzitter
Afgevaardigde Raad Vlaams-Brabant en Brussel-Hoofdstad
Walther DECLEYN
Marc POLL Ondervoorzitter
Afgevaardigde Raad Namen
Sébastien MOUFFE
Jean-Philippe VAN EYSDEN Secretaris
Afgevaardigde Raad Luxemburg
Geneviève MIGEAL
Johan ARNOUT Adjunct-secretaris
Afgevaardigde Raad West-Vlaanderen
Christophe VAN OYEN
Jan MELIS Afgevaardigde Raad Antwerpen Catherine DE BIE
Peter KETSMAN Afgevaardigde Raad Limburg Josiane SMEETS
Philip ADAM Afgevaardigde Raad Oost-Vlaanderen Henk VANTHUYNE
Jean-Pierre NAVEZ Afgevaardigde Raad Henegouwen Albane NYS
Philippe MEILLEUR Afgevaardige Raad Luik Jean-Yves JEHOULET
Marie-Madeleine MENNENS Afgevaardige Raad Waals-Brabant en Brussel-Hoofdstad Fabrizzio TROBBIANI

Leden benoemd door de Koning

Gemeenschapsonderwijs Koen VAN DE VREKEN
Officieel gesubsidieerd onderwijs Abdelkader BOUTEMADJA
Nederlands gesubsidieerd vrij onderwijs Johan RUTGEERTS
Franstalig gesubsidieerd vrij onderwijs Francis METZGER
Officieel universitair onderwijs Firmin MEES
Vrij universitair onderwijs Nicolas VAN OOST
Nederlandstalige federale ambtenaren Evy VAN BEURDEN
Franstalige federale ambtenaren Nathalie HUYGENS
Nederlandstalige gemeentelijke of provinciale ambtenaren Patrick DERYCKER
Franstalige gemeentelijke of provinciale ambtenaren Bernard TERESINSKI
Rechtskundig bijzitter André TULCINSKY

Contact:

Nationale Raad van de Orde van architecten

Kartuizersstraat 19/4 - 1000 BRUSSEL

Telefoon : +32-(0)2-627.88.10 – Fax : +32-(0)2-627.88.19

E-mail : nationale.raad@cnoa-nroa.be

 

De Nationale Raad is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u30u.

 

Bereken route met Google Maps