Huidige leden


Effectieve leden

Naam
Provincie
Functie
Annick Deboes
Provincie: Limburg
Functie: Voorzitter
Tom Preuveneers
Provincie: Limburg
Functie: Ondervoorzitter
Egide Meertens
Provincie: Limburg
Functie: Secretaris
Ruben Braeken
Provincie: Limburg
Functie: Penningmeester
Peter Ketsman
Provincie: Limburg
Functie: Afgevaardigde bij de Nationale Raad
Stefan Willen
Provincie: Limburg
Functie: Raadslid
Massimo Pignanelli
Provincie: Limburg
Functie: Raadslid

Plaatsvervangende leden

Naam
Provincie
Functie
Freddy Thoelen
Provincie: Limburg
Functie: Plaatsvervangend lid
Jean-Louis Vandebriel
Provincie: Limburg
Functie: Plaatsvervangend lid
Paul Vanhees
Provincie: Limburg
Functie: Plaatsvervangend lid
Evie Favoreel
Provincie: Limburg
Functie: Plaatsvervangend lid
Pieter Verjans
Provincie: Limburg
Functie: Plaatsvervangend lid
Patrick Smits
Provincie: Limburg
Functie: Plaatsvervangend lid

Rechtskundige bijzitters

Naam
Provincie
Functie
Johan Dewez
Provincie: Limburg
Functie: Rechtskundig bijzitter
Kurt Deferm
Provincie: Limburg
Functie: Eerste plaatsvervangend rechtskundig bijzitter