Digitaal visum

Met de komst van het omgevingsloket is het digitaal visum voor architecten van overheidswege niet meer verplicht. Maar wie dit wenst kan nog steeds een digitaal visum aanvragen.

Registratie tot het digitale visumsysteem

Om toegang te krijgen tot het digitale visumsysteem dient u te beschikken over een kaartlezer voor het lezen van Belgische elektronische identiteitskaarten, ook wel BeID-kaartlezer genaamd. U kan namelijk enkel met een Belgische identiteitskaart inloggen in het digitale visumsysteem.

Wanneer u uw kaartlezer geinstalleerd heeft (zie handleiding Installatie van de BeID kaartlezer), heeft u toegang tot de digitale visumwebsite van de Orde van Architecten - Vlaamse Raad maar kan u nog geen gebruik maken van het digitale visumsysteem.

Hiervoor dient u zich eerst te registreren in het systeem (zie handleiding Registratie in het digitale visumsysteem). Concreet wordt tijdens de registratie uw identiteitskaart gekoppeld aan uw gegevensfiche binnen de Orde van Architecten - Vlaamse Raad. Deze registratie dient eenmalig te gebeuren.

Alvorens u zich kan registreren dient u een e-mail ontvangen te hebben van de Orde van Architecten - Vlaamse Raad. Indien u deze e-mail niet ontvangen heeft, gelieve dit te melden aan de visumhelpdesk op dienst.informatica@ordevanarchitecten.be. 

Na de registratie kan u via https://my.architect.be/ steeds toegang krijgen tot het digitale visumsysteem.

Visumaanvragen door stagiairs

Ook stagiairs kunnen digitaal hun visum aanvragen. Elke visumaanvraag dient wel door de stagemeester goedgekeurd te worden via het systeem. Bijgevolg dient de stagemeester ook toegang te hebben tot het systeem. De stagemeester wordt steeds automatisch per e-mail op de hoogte gebracht als hij/zij een visum voor de stagiair dient goed te keuren.

Nieuw visum aanvragen of visumaanvragen consulteren

Op https://my.architect.be kan u uw lopende visumaanvragen consulteren of een nieuw visum aanvragen (zie handleiding Gebruik van het digitale visumsysteem).

Handleidingen

U kan de volgende handleidingen downloaden:

Bijzondere volmacht - digitaal visum

De Orde van Architecten - Vlaamse Raad heeft besloten het digitaal visumsysteem uit te breiden met een systeem van volmachten. Concreet houdt dit in dat een volmacht de architect-rechtspersoon (vennootschap conform de wet Laruelle) moet toelaten om visumaanvragen te laten indienen door andere architect-natuurlijke personen dan de zaakvoerders en architect-vennoten.

Indien u hier gebruik van wenst te maken, gelieve het formulier, houdende bijzondere volmacht, in te vullen.
Het formulier dient in drievoud ingevuld en ondertekend te worden door de volmachtgever en door de volmachtdrager.
Het formulier vindt u hier.

Indien u vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact op met de visumhelpdesk.

Visum helpdesk

Indien u vragen heeft over het digitale visum(systeem), kan u contact opnemen met de digitale visum helpdesk van de Orde van Architecten - Vlaamse Raad via:

E-mail: dienst.informatica@ordevanarchitecten.be
Telefoon : 02 220 30 50 - elke werkdag bereikbaar tussen 10u00 en 12u00 en tussen 14u00 en 16u00.