De Orde voor u

De Orde van Architecten werd bij wet van 26 juni 1963 ingesteld.

Elke persoon die in België, in welke hoedanigheid ook, het beroep van architect wil uitoefenen moet ingeschreven zijn bij de Orde van Architecten.