De stage

De stage is het praktische vervolg op je academische opleiding. Het is een boeiend, twee jaar durend leerproces waarbij je theoretische kennis aan minimaal 120 uur per maand uitgebreid getoetst wordt aan de praktijk van het (ver)bouwen. Competenties en vaardigheden die je tijdens je studies hebt verworven, worden tijdens de stage verder op punt gezet en geconcretiseerd. Onder de supervisie van een stagemeester maak je kennis met de verschillende facetten van het beroep.

Onze Gids voor de Stagiair vertelt je meer over de inhoudelijke invulling van je stage en wat er van jou als stagiair allemaal precies verwacht wordt. Daarnaast kom je ook meer te weten over de werking van de Raad van de Orde van Architecten, de instantie die er wettelijk op toeziet dat je stage vlot en correct verloopt. 

Wil je meer inlichtingen in verband met je stage?

Neem contact op met het stageteam en stuur een e-mail naar stage@ordevanarchitecten.be.