De stage

Corona update - Flexibelere beoordeling van de stage

--- De Orde van Architecten is er zich van bewust dat de huidige coronacrisis ook invloed heeft op het takenpakket en de werkzaamheden van de stagiair. Binnen de gegeven omstandigheden is het moeilijk om alle facetten van de stage voldoende aan bod te laten komen.

De stagecommissies van de provinciale raden zullen zich daarom flexibeler opstellen bij de beoordeling van de huidige stageperiodes. Dit zowel wat betreft het aantal gepresteerde stage-uren als de inhoudelijke invulling ervan gelet op het ontbreken van het werfaspect. Gezien ook stagiairs zoveel mogelijk moeten thuiswerken, roepen we aan de andere kant de stagemeesters op om hen - vanop afstand - zo goed mogelijk te blijven begeleiden via alle mogelijke technische middelen waaronder video conferencing.

In geval de stagemeester zijn activiteiten tijdelijk moet stopzetten, dan kan dit gelden als een onderbreking van de stage. De stageperiode kan dan worden verlengd met de duurtijd van de onderbreking. Onderbrekingen van de stage moeten wel worden meegedeeld aan de stagecommissie van de provinciale raad. ---

De stage is het praktische vervolg op de academische opleiding om toegang te krijgen tot het beroep van architect. Onder begeleiding van een stagemeester ontdek je de verschillende facetten van ons boeiende beroep. Je ervaart de realiteit van een ontwerp- en bouwproces. Tijdens de twee jaar durende stageperiode worden je vaardigheden verder verfijnd en wordt je theoretische kennis verder aangescherpt.

De Stagegids 

Onze Stagegids vertelt je meer over de inhoudelijke invulling van je stage en wat er van jou als stagiair allemaal precies verwacht wordt. Daarnaast kom je ook meer te weten over de werking van de Raad van de Orde van Architecten, de instantie die er wettelijk op toeziet dat je stage vlot en correct verloopt. 

Wil je meer inlichtingen in verband met je stage?

Neem contact op met het stageteam en stuur een e-mail naar stage@ordevanarchitecten.be.