Stage in het buitenland en stage buiten een architectenkantoor

Stage in het buitenland

Stagiair-architecten kunnen hun stage geheel of gedeeltelijk doormaken in het buitenland. De buitenlandse stage kan meteen aangevat worden of na een klassieke stageperiode van minstens 6 maanden. Voor een stage in het buitenland dient u wel een toelating aan te vragen bij de Orde van Architecten.

Om in aanmerking te komen moet u deze documenten voorleggen: 

  • stagecontract;
  • bewijs dat de kandidaat-stagemeester architect is;
  • een document waaruit blijkt dat de kandidaat-stagemeester minstens 10 jaar het beroep van architect uitoefent;
  • een curriculum vitae van de kandidaat- stagemeester;
  • vermelding van Belgische stagiairs die er reeds stage deden of nog doen (voor zover van toepassing);
  • recente documentatie over het bureau en zijn samenstelling;
  • overzicht van de taken die de stagiair bij dit bureau zou kunnen vervullen (of een stageplan indien dit reeds met de kandidaat-stagemeester is besproken).

De stage in het buitenland moet plaatsvinden in een architectenkantoor waarop dezelfde voorwaarden als in België van toepassing zijn om als stageplaats aanvaard te worden. Een stage in het buitenland buiten een architectenkantoor wordt niet aanvaard.

Een stage in het buitenland vraagt vanzelfsprekend ook een buitenlandse stagemeester. Deze persoon dient eerst door de Orde van Architecten te worden aanvaard. Een stage in het buitenland wordt telkens voor een periode van 6 maanden in aanmerking genomen. Als stagiair legt u dan een portfolio voor van de afgelopen 6 maanden. Na een positieve evaluatie door de provinciale raad kan een volgende periode van 6 maanden worden aangevat. Zo kan de stage ook volledig in het buitenland worden volbracht. De aanvraag tot verlenging dient wel te gebeuren voor het verstrijken van de laatste maand.

Indien u van plan bent om een buitenlandse stage aan te vatten, raden we u aan om contact op te nemen met het team Stage via stage@ordevanarchitecten.be of met uw provinciale raad. Daar zal men u verder informeren over de vereiste goedkeuringen en toelatingen.  

Stage buiten een architectenkantoor

Stage buiten een architectenkantoor is eventueel mogelijk voor zover de activiteiten op de werkplek in direct verband staan met de activiteiten van een architect en beperkt worden tot 6 maanden. Ook hiervoor moet u voorafgaand de toelating vragen aan de provinciale raad.

Op de werkplek wordt u begeleid door een verantwoordelijke. Naast die stagebegeleider wordt door de Orde van Architecten ook nog een stagemeester (een op de tabel van de Orde ingeschreven architect) aangeduid die op zijn beurt jouw stage zal superviseren. Tijdens dit soort stage is het uitvoeren van eigen werk niet toegestaan.

Een stage buiten een architectenkantoor kan meteen aangevat worden of na een stageperiode van minstens 6 maanden. Deze stage volbrengen bij de aanvang van de stage heeft wel het voordeel dat er reeds ervaring kan worden opgedaan die tijdens de verdere stage van pas kan komen. Bovendien is er daarna ook een groot aaneengesloten blok klassieke stage die de overgang naar het beroep van architect goed kan voorbereiden.