Inschrijving stagemeester

U moet minstens 10 jaar op de tabel van de Orde van Architecten ingeschreven zijn, wil u kunnen optreden als stagemeester. Uw eigen stageperiode telt hierbij niet mee.

Om te kunnen optreden als stagemeester moet u een aanvraag indienen bij uw provinciale raad.  Hiervoor dient u twee documenten te bezorgen:

Vervolgens plant uw provinciale raad een stageplaatsbezoek in. Tijdens dit stageplaatsbezoek gaat een stagecommissaris (mandataris) ter plaatse na of uw kantoorinrichting een stage toelaat.

Eens de aanvraag is gebeurd en deze door de provinciale raad werd goedgekeurd, blijft de architect ingeschreven als stagemeester. Het is dus niet nodig om voor een volgende stagiair opnieuw een aanvraag tot stagemeester in te dienen. Elke provinciale raad komt maandelijks bij elkaar.

Bij lange inactiviteit als stagemeester kan er door de provinciale raad eventueel wel gevraagd worden om een nieuwe aanvraag te doen. Hieraan gekoppeld kan er eventueel ook een nieuw stageplaatsbezoek plaatsvinden.

De Orde hanteert de aanbeveling dat er maximum 2 stagiairs per stagemeester kunnen worden aanvaard.

Wilt u meer weten over het stagemeesterschap? Download hier onze Gids voor de Stagemeester.