Q & A stage

Op deze pagina vind je de antwoorden op een aantal vragen die we binnenkregen van deelnemers van de voorbije edities van het stage-evenement.

 1. Wanneer begin ik best met solliciteren? Hoeveel tijd moet ik voorzien voor het vinden van een stageplaats?
 2. Is het als stagiair beter om de basis van verschillende tekenprogramma’s te hebben of om uit te blinken in één specifiek programma? Waar kan ik terecht voor dergelijke cursussen?
 3. Kan ik dan al bij het afronden van de studies in juni, beginnen solliciteren voor een stageplek in juli en augustus? Of wacht ik toch tot september/oktober.
 4. Is er een bepaalde tijdslimiet om aan de stage te beginnen na het behalen van de master architectuur?
 5. Ik wil tijdens de zomer aan studentenwerk doen. Zijn er bepaalde zaken of regels waarmee ik rekening moet houden?
 6. Ben ik als stagiair verplicht om als zelfstandige te werken?
 7. Klopt het dat je doorgaans 4/5de werkt als stagiair? Kan ik er ook voor kiezen om fulltime te werken of een 4/5de stage te combineren met stagewerk dat 1 dag per week inneemt?
 8. Kan ik mijn stage combineren met een andere job?
 9. Hoeveel tijd heb ik na mijn buitenlandse stage om me, wanneer ik terug in België ben, bij een nieuw bureau aan te sluiten?
 10. Worden de stages in het buitenland altijd betaald? Bestaan hiervoor beurzen?
 11. Is een softwarelicentie voor rekening van het kantoor of voor de stagiair?

1. Wanneer begin ik best met solliciteren? Hoeveel tijd moet ik voorzien voor het vinden van een stageplaats?

Je start best met solliciteren van zodra je in het bent van je (voorlopige) diploma. Tegenwoordig is het aanbod aan stageplaatsen meer dan voldoende en de kans groot dat je snel een stageplaats vindt. Neem wel de tijd om een stageplaats te kiezen die het beste past bij je eigen voorkeuren: de projecten van het kantoor, de grootte en de ligging, de mogelijkheden die er geboden worden, de ‘klik’ met de stagemeester en de andere medewerkers, …

Let er ook op dat er voldoende actieve dossiers zijn. Hiermee bedoelen we dossiers die in uitvoering zijn of die snel naar een uitvoering zullen leiden. Loutere ontwerpbureaus zijn niet meteen interessant en houden het risico in dat ze door de provinciale raad niet als stageplaats worden aanvaard.

Aan de hand van je portfolio kan je aantonen dat je een pakket uitgangspunten kan vertalen naar een haalbaar en helder ontwerp. Een originele benadering van een gestelde problematiek zal zeker de aandacht trekken van je toekomstige stagemeester.

Op je stageplaats is het belangrijk dat je steeds een grote betrokkenheid aan de dag legt en de wil blijft tonen om verder bij te leren. Een gezonde nieuwsgierigheid voor alle aspecten die met het beroep te maken hebben, is cruciaal. Tijdens je stage, maar ook tijdens je verdere carrière als architect.

2. Is het als stagiair beter om de basis van verschillende tekenprogramma’s te hebben of om uit te blinken in één specifiek programma? Waar kan ik terecht voor dergelijke cursussen?

Het beheersen van meerdere tekenprogramma’s is uiteraard een troef. Revit en Autocad zijn het meest courant. Uit de praktijk weten we dat de meeste stagiairs er snel in slagen om een nieuw tekenprogramma onder de knie te krijgen. Wie meer wil weten over de specifieke opleidingen, kan terecht bij de beroepsverenigingen of de softwareontwikkelaars.

3. Kan ik dan al bij het afronden van de studies in juni, beginnen solliciteren voor een stageplek in juli en augustus? Of wacht ik toch tot september/oktober.

Je kan starten met solliciteren van zodra je zekerheid hebt over het bekomen van je diploma. Hou er rekening mee dat je stage vooraf moet goedgekeurd zijn door de provinciale raad waartoe je stagemeester behoort. Het hebben van het diploma is hierbij een vereiste. Hou er rekening mee er slechts één keer per maand een raadszitting is. De data hiervan kan je eenvoudig opvragen bij de Orde. De gegevens van de provinciale raden vind je op de contactpagina. Start je als zelfstandig stagiair-architect, dan is het nuttig om na te gaan wanneer de stage best start in functie van de kwartaalbijdrage voor de sociale zekerheid.

4. Is er een bepaalde tijdslimiet om aan de stage te beginnen na het behalen van de master architectuur?

Er is geen periode vastgelegd waarop je met je stage moet starten. Het moment waarop je met je stage start, bepaal je zelf. Dit kan dus ook lang nadat je je diploma hebt behaald.

5. Ik wil tijdens de zomer aan de slag als jobstudent, al dan niet in hetzelfde bureau waar de stage zal plaatsvinden, om pas in september/oktober effectief te beginnen. Zijn er bepaalde zaken waarmee ik rekening moet houden?

Studentenwerk kan niet retroactief als stage worden erkend en telt dus niet mee voor de duurtijd van je stage. Let er ook op dat je als student geen taken uitvoert die voorbehouden zijn aan het beroep van architect. Je ervaring kan zeker dienen om na te gaan of het architectenkantoor in aanmerking komt als potentiële stageplaats.

6. Ben ik als stagiair verplicht om als zelfstandige te werken?

Een stage kan gebeuren onder het statuut van zelfstandige, bediende (bezoldigde) of ambtenaar. Het is dus zeker geen verplichting om onder het statuut van zelfstandige te werken, hoewel dit in de praktijk wel het meeste voorkomt en de meeste stageplaatsen onder dit statuut worden aangeboden. Stageplaatsen onder bediendenstatuut winnen stilaan wel terrein.

Het statuut van de zelfstandige stagiair werd in het verleden aangekaart bij de FOD Werkgelegenheid en Arbeid. Er werd toen aangegeven dat de stagiair niet als schijnzelfstandige zal beschouwd worden, gezien de omstandigheden (beperkte periode van twee jaar + de mogelijkheid om eigen opdrachten te aanvaarden + de vrije beschikking over de tijd).

7. Klopt het dat je doorgaans 4/5de werkt als stagiair? Kan ik er ook voor kiezen om fulltime te werken of een 4/5de stage te combineren met stagewerk dat 1 dag per week inneemt?

De meeste stages zijn weldegelijk fulltime, dus 5 dagen op 5. Oorspronkelijk was het 4/5 regime bedoeld om stagiairs de mogelijkheid te bieden om tijdens de stage eigen opdrachten uit te voeren. Momenteel komt dit echter niet zo vaak meer voor (5% en dalend) en zijn de meeste stagiairs elke werkdag aanwezig op de stageplaats. Het stagereglement vereist minimaal 120 uren stage per maand. Maar gemiddeld worden er zo’n 170 uur stage per maand gepresteerd.

Het is niet mogelijk om de stage te spreiden over twee stageplaatsen. Een stagiair dus ook nooit twee stagemeesters hebben.

8. Kan ik mijn stage combineren met een andere job?

Het is mogelijk om, in overleg met de stagemeester, de stage te combineren met een ander werk, voor zover dit niet onverenigbaar is met het beroep van architect. Dit moet ook ter beoordeling voorgelegd worden aan de provinciale raad. Vakantiedagen en weekends vul je in naar eigen wens. Van een uitoefenaar van een vrij beroep (met een ethische code) wordt wel verwacht dat hij/zij ook in het openbaar de eer en waardigheid van het beroep behoudt.

9. Hoeveel tijd heb ik na mijn buitenlandse stage om me, wanneer ik terug in België ben, bij een nieuw bureau aan te sluiten?

Een architectuurstage duurt (in principe) 24 maanden, af te werken binnen een periode van 3 jaar*. Na een periode van buitenlandse stage is er dus nog voldoende tijd om een nieuwe stageplaats te zoeken. Hou je provinciale raad op de hoogte van de stand van zaken omtrent je persoonlijke situatie.

*De periodes van onderbreking (maximaal twee maanden) of weglating (meer dan twee maanden inactieve stage) worden hierbij niet meegerekend.

10. Worden de stages in het buitenland (Berlijn, New York,..) ook altijd (verplicht) betaald? Bestaan hiervoor beurzen?

Ook een buitenlandse stage wordt vergoed. Maar gezien de Orde geen rechtsmacht heeft over buitenlandse stagemeesters, kan ze geen minimum uurvergoeding afdwingen. In het buitenland kan het gebeuren dat stagiairs - onterecht - tewerk worden gesteld onder een studentenstatuut. Let hier zeker mee op. Als door de Orde wordt vastgesteld dat er een lage vergoeding wordt voorgesteld, dan wordt dit wel onder de aandacht gebracht van de buitenlandse stagemeester. Er bestaan Erasmus-beurzen die buitenlandse stages ondersteunen. Meer informatie hierover vind je bij de onderwijsinstellingen.

11. Wat met programma’s die je gebruikt, zoals bv. Autocad of Photoshop. Is de licentie voor rekening van het kantoor of voor de stagiair?

Het is gebruikelijk en aangewezen dat de stagemeester in een volwaardige professionele werkplaats voorziet voor zijn stagiair. Dit houdt dan in dat die kan beschikken over de software die nodig is om de taken van een architect uit te voeren (tekenen (2D/3D), berekenen, tekstverwerking, enz.).

Bespreek best vooraf onder welke voorwaarden bijkomende (gespecialiseerde) opleidingen gevolgd kunnen worden. Voor de stagemeester zijn dit vaak dure investeringen en is het mogelijk dat hier bepaalde voorwaarden aan worden gekoppeld.

Bekijk ook onze video Stage lopen in een architectenkantoor.