Stageformulieren

Gids voor de stagiair

De Gids voor de stagiair vertelt meer over de invulling van de stage en wat er van de stagiair-architect precies wordt verwacht. Daarnaast kom je ook meer te weten over de werking van de provinciale raden van de Orde van Architecten, de instanties die er wettelijk op toezien dat elke stage vlot en correct verloopt.

Digitale stageplatform

Op het digitale stageplatform kunnen stagiair-architecten de maandfiches en de periodeverslagen invullen. Na activatie van de toegang tot de digitale stage, ontvangt de stagiair een registratiemail om in te loggen met de identiteitskaart. Bij het afsluiten van een maandfiche wordt de stagemeester via mail verzocht online zijn goedkeuring te geven. De gegevens van de fiches worden automatisch in het periodeverslag gegenereerd. De periodeverslagen worden door de stagiair en de stagemeester nagekeken, eventueel aangevuld en daarna ingediend.

Stageformulieren

Om een zo vlot mogelijke afhandeling te verzekeren, vragen wij om de stukken zoveel mogelijk digitaal aan te leveren.

Bij aanvang van de stage

Inschrijving stagemeester

Tijdens de stage

Bij het beëindigen van de stage

Voor verdere informatie kan u terecht bij de bevoegde provinciale raad.