Vergoeding stagiairs

Inzake de vergoeding van (stagiair-)architecten bepaalt artikel 12 van het beroepsplichtenreglement:
“Naargelang het statuut wordt de architect vergoed door honoraria, vacaties, wedde of bezoldigingen die hem middelen van bestaan kunnen verschaffen en die hem toelaten zijn beroep uit te oefenen in eer en waardigheid.”

Vanaf 1 maart 2021 gelden de volgende minimale uurvergoedingen voor stagiair-architecten die werken onder het statuut van zelfstandige.

Bij aanvang 11,96 euro
Na 6 maanden 14,37 euro
Na 12 maanden 16,78 euro
Na 18 maanden 19,19 euro

De hierboven vermelde uurvergoedingen zijn exclusief btw.