Vergoeding stagiairs

Inzake de vergoeding van (stagiair-)architecten bepaalt artikel 12 van het Reglement van beroepsplichten: “Naargelang het statuut wordt de architect vergoed door honoraria, vacaties, wedde of bezoldigingen die hem middelen van bestaan kunnen verschaffen en die hem toelaten zijn beroep uit te oefenen in eer en waardigheid.”

Vanaf 1 maart 2023 gelden de volgende geïndexeerde minimale uurvergoedingen voor stagiair-architecten die werken onder het statuut van zelfstandige.

Bij aanvang 13,92 euro
Na 6 maanden 16,72 euro
Na 12 maanden 19,52 euro
Na 18 maanden 22,32 euro

De hierboven vermelde uurvergoedingen zijn exclusief btw.

Wijze van berekening volgens de gezondheidsindex: