Vergoeding stagiairs

Inzake de vergoeding van (stagiair-)architecten bepaalt artikel 12 van het beroepsplichtenreglement:
“Naargelang het statuut wordt de architect vergoed door honoraria, vacaties, wedde of bezoldigingen die hem middelen van bestaan kunnen verschaffen en die hem toelaten zijn beroep uit te oefenen in eer en waardigheid.”

Als gevolg van een beslissing van de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten werd op 1 maart 2020 een indexering doorgevoerd betreffende de minimum uurvergoeding van stagiair-architecten. De nieuwe uurvergoeding is van toepassing op alle nieuwe én bestaande contracten.

De minimum uurvergoeding voor stagiairs wordt na indexering (januari 2020) op 11,93 euro gebracht. Na elke periode van zes maanden wordt dit verhoogd met 2,40 euro:

Bij aanvang 11,93 euro
Na 6 maanden 14,33 euro
Na 12 maanden 16,73 euro
Na 18 maanden 19,13 euro

De uurvergoeding is exclusief btw.