Vergoeding stagiairs

Inzake de vergoeding van (stagiair-)architecten bepaalt artikel 12 van het Reglement van beroepsplichten: “Naargelang het statuut wordt de architect vergoed door honoraria, vacaties, wedde of bezoldigingen die hem middelen van bestaan kunnen verschaffen en die hem toelaten zijn beroep uit te oefenen in eer en waardigheid.”

Vanaf 1 maart 2022 gelden de volgende minimale uurvergoedingen voor stagiair-architecten die werken onder het statuut van zelfstandige.

Bij aanvang 12,87 euro
Na 6 maanden 15,46 euro
Na 12 maanden 18,05 euro
Na 18 maanden 20,64 euro

De hierboven vermelde uurvergoedingen zijn exclusief btw.

 

Wijze van berekening: