Foreign architects / buitenlandse architecten

GO TO THE ENGLISH VERSION OF OUR WEBSITE

If I wish to practice the profession of architect on a temporary and occasional basis

If I wish to practice the profession of architect on a permanent basis

*You are considered to be a national of a Member State of the EEA if you

- are a recognised refugee; or
- you are a family member of someone with an EEA nationality who is exercising his or her right to free movement.

 

Wanneer ik op tijdelijke en incidentele wijze het beroep van architect wens uit te oefenen

Wanneer ik op permanente wijze het beroep van architect wens uit te oefenen

*U wordt beschouwd als een onderdaan van een lidstaat van de EER indien u

- een erkend vluchteling bent; of
- familie bent van iemand met een EER-nationaliteit die zijn of haar recht op vrij verkeer van personen uitoefent.