Aanvraag tot inschrijving met één of meerdere voorafgaande formaliteiten

 

Ik ben onderdaan van een derde land*

 • U dient de gelijkwaardigheid van uw diploma met een Belgisch diploma van architect te laten vaststellen door NARIC: https://www.naricvlaanderen.be/nl/erkenning-buitenlands-diploma.
 • U dient een koninklijk besluit te bekomen dat u toelaat het beroep van architect in België uit te oefenen via de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid: Tel. +32-(0)2-238.35.44 - E-mail: vhor@belspo.be.

Ik ben onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie, Liechtenstein, IJsland, Noorwegen of Zwitserland
+ Ik heb een diploma behaald in een derde land

 • U dient de gelijkwaardigheid van uw diploma met een Belgisch diploma van architect te laten vaststellen door NARIC: https://www.naricvlaanderen.be/nl/erkenning-buitenlands-diploma.

*U wordt beschouwd als een onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie indien u

- een erkend vluchteling bent; of

- familie bent van iemand met een EER-nationaliteit die zijn of haar recht op vrij verkeer van personen uitoefent.

 

U dient een aanvraag tot inschrijving te richten aan de raad die bevoegd is voor de provincie waar u zich vestigt. Indien dit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is, heeft u de keuze om uw aanvraag tot inschrijving te doen bij de provinciale raad van Vlaams-Brabant en Brussel met het Nederlands als voertaal of de provinciale raad van Waals-Brabant en Brussel met het Frans als voertaal.

U maakt volgende documenten over:

 1. Afschrift van uw diploma;
 2. Bewijs van nationaliteit;
 3. Beslissing van NARIC die de gelijkwaardigheid van uw diploma met een Belgisch diploma van architect vaststelt;
 4. Indien van toepassing: Koninklijk besluit dat u toelaat het beroep van architect in België uit te oefenen;
 5. Uittreksel uit het strafregister;
 6. Ethische verbintenis;
 7. Bewijs van verzekering inzake beroepsaansprakelijkheid;
 8. Relevante beroepservaring in het buitenland.

 

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met de juridische dienst.

E-mail: juridische.dienst@ordevanarchitecten.be