Aanvraag tot inschrijving zonder voorafgaande formaliteiten

 

U dient een aanvraag tot inschrijving te richten aan de raad die bevoegd is voor de provincie waar u zich vestigt. Indien dit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is, heeft u de keuze om uw aanvraag tot inschrijving te doen bij de provinciale raad van Vlaams-Brabant en Brussel met het Nederlands als voertaal of de provinciale raad van Waals-Brabant en Brussel met het Frans als voertaal.

U maakt volgende documenten over:

  1. Afschrift van uw diploma;
  2. Bewijs van nationaliteit;
  3. Uittreksel uit het strafregister;
  4. Ethische verbintenis;
  5. Bewijs van verzekering inzake beroepsaansprakelijkheid;
  6. Relevante beroepservaring in het buitenland.

 

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de juridische dienst.

E-mail: juridische.dienst@ordevanarchitecten.be