Beroep uitoefenen

Wanneer u uw stage hebt volmaakt, ontvangt u een einde stagegetuigschrift. Dit document is een bewijs dat u de wettelijke verplichting van de stage heeft vervuld en laat u toe uw inschrijving op de tabel aan te vragen.

U dient zich in te schrijven op de tabel van de provinciale raad van de provincie waar u uw beroepsactiviteit uitoefent.

Bij uw bevoegde provinciale raad kan u alle documenten bekomen die u nodig heeft voor uw inschrijving.