Architect in nood - opvolgingsprocedure

Architect in nood is een door Vlaamse Raad van de Orde van Architecten op solidariteit gebaseerd concept om architecten te helpen die tijdelijk in de onmogelijkheid zijn om het architectenberoep uit te oefenen, bijvoorbeeld omwille van lichamelijke en/of mentale problemen. Met dit initiatief wil de Orde de familie of directe omgeving van de architect in nood bijstaan in de opvolgingsprocedure.

Door het volgen van een stappenplan kan er bijstand verleend worden aan de architect in nood of kunnen de lopende opdrachten of taken van de architect in nood tijdelijk door een collega-architect behartigd of overgenomen worden. Ga naar het stappenplan Architect in nood voor meer informatie over het verloop van de procedure.

Wilt u een beroep doen op de procedure Architect in nood?
Neem dan contact op met uw provinciale raad. Zij stellen u in verbinding met de juiste persoon die u kan verder helpen.

Indien het gaat om een definitieve vervanging, dan worden de regels van de gewone opvolging gevolgd.