Buitenlandse architecten

Belangrijke opmerking:                                                                                                                                                           Buitenlandse architecten die een opdracht op Belgisch grondgebied aanvaarden, zijn onderworpen aan dezelfde wetten en beroepsregels als de Belgische architecten.

Buitenlandse architecten 1

U ben onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie, Liechtenstein, IJsland, Noorwegen of Zwitserland en u bent houder van een diploma behaald in een lidstaat van de Europese Unie, Liechtenstein, IJsland, Noorwegen of Zwitserland.

Buitenlandse architecten 2

U bent onderdaan van een ander land dan de lidstaten van de Europese Unie, Liechtenstein, IJsland, Noorwegen of Zwitserland en u bent houder van een wettelijk Belgisch diploma dat toegang verleent tot het beroep van architect.

Buitenlandse architecten 3

U bent onderdaan van een ander land dan de lidstaten van de Europese Unie, Liechtenstein, IJsland, Noorwegen of Zwitserland en u bent houder van een diploma behaald in een ander land dan de lidstaten van de Europese Unie, Liechtenstein, IJsland, Noorwegen of Zwitserland.

Buitenlandse architecten 4

U bent geen onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie, Liechtenstein, IJsland, Noorwegen of Zwitserland en u bent houder van een diploma behaald in een lidstaat van de Europese Unie die niet België is, of u bent houder van een diploma behaald in Liechtenstein, IJsland, Noorwegen of Zwitersland.

Nuttige adressen:

Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid

Mevrouw Ann VANHORENBEECK

Louizalaan 231 - 1050 Brussel

Tel. +32-(0)2-238.35.44 - Fax +32-(0)2-230.59.12

vhor@belspo.be

 

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Departement Onderwijs

Administratie Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek

De Heer Erwin MALFROY, Adjunct van de Directeur

Koning Albert II-laan 15 - 1210 Brussel

Tel. +32-(0)2-553.98.79 - Fax +32-(0)2-553.98.45

 

Ministère de la Communauté française de Belgique

Direction générale de l'enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique

Monsieur Christian NOIRET, Directeur

Cité administrative de l'Etat

Pachecolaan 19 bus/bte 0 - Boulevard Pachéco, 1010 Bruxelles

Tel. +32-(0)2-210.55.72 - Fax +32-(0)2-210.59.92

 

NARIC-Vlaanderen

Hendrik Consciencegebouw

Koning Albert II laan

1210 Brussel

naricvlaanderen.be

Tel.  1700 (binnenland) + 32 2 553 1700 (buitenland) tussen 9 u en 19 u