Uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar

Bent u ingeschreven op één van de tabellen van de Orde van Architecten? Dan kan u het beroep van vastgoedmakelaar uitoefenen zonder ingeschreven te zijn bij het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV). Dit geldt zowel voor architect-natuurlijke personen als voor zij die naam en voor rekening van hun architect-rechtspersoon het beroep van vastgoedmakelaar wensen uit te oefenen.

U kan dus optreden als vastgoedmakelaar-syndicus, vastgoedmakelaar-bemiddelaar en vastgoedmakelaar-rentmeester op grond van uw inschrijving bij de Orde van Architecten.

Deze vrijstelling van de verplichte inschrijving bij het BIV werd voor een reeks vrije beroepen waaronder architecten toegekend door het KB van 30 augustus 2013 in uitvoering van de wet van 11 februari 2013 houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar.   

Bent u van plan om het beroep van vastgoedmakelaar uit te oefenen? Informeer dan uw raad van de Orde over deze plannen. De uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar is immers aan een aantal voorwaarden verbonden. Zo dient u onder meer een bijkomende beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten en u permanent te vormen. Raadpleeg in dit verband zeker het Reglement van 27 mei 2022 van beroepsplichten door de Nationale Raad van de Orde der Architecten vastgesteld.