Meer over 'Prevoca voor Architecten', de collectieve zorgverzekering arbeidsongeschiktheid bij ziekte en ongeval op maat voor de leden van de Orde van Architecten

Wist u dat een zelfstandige die arbeidsongeschikt is van het ziekenfonds slechts circa 1.000 bruto/maand vervangingsinkomen ontvangt?

De Orde van Architecten is zich hiervan bewust en heeft, met verzekeringsmaatschappij PRECURA, voor haar leden een verzekering arbeidsongeschiktheid bij ziekte en ongeval met de allerbeste condities onderhandeld. Hierna een samenvatting van dit uniek aanbod.

Welke waarborgen kan ik onderschrijven?

U heeft de keuze uit 3 verschillende verzekerde bedragen (=basispakketten).

  • 35 euro bruto/dag (= circa 875 euro bruto/maand)
  • 50 euro bruto/dag (= circa 1.250 euro bruto/maand)
  • 100 euro bruto/dag (= circa 2.500 euro bruto/maand)

Vindt u 100 euro bruto/dag (= circa 2.500 euro bruto/maand) niet voldoende. Geen probleem. U kunt zich via de uitbreiding van de basispakketten bijkomend, per veelvoud van 25 euro bruto/dag en maximaal 100 euro bruto/dag, verzekeren.

Is er een carenzperiode?

Ja. U heeft de keuze uit twee carenzperioden.

  • 14 dagen of 30 dagen

De carenzperiode is de periode waarin u geen vergoedingen ontvangt.

Belangrijk: bij een hospitalisatie worden de dagen, binnen de carenzperiode, dat u in het ziekenhuis verblijft wel onmiddellijk vergoed.

Is er een wachttijd?

Er is geen wachttijd voor ongevallen. Er is eenmalige wachttijd van 10 maanden voor zwangerschappen en eenmalig 24 maanden voor psychische aandoeningen.

Tot welke leeftijd ben ik verzekerd?

Tot 65 jaar. Verderzetting tot 70 jaar is mogelijk met nog maximaal recht op 300 cumulatieve vergoedbare dagen.

Wie kan deze collectieve polis onderschrijven?

Deze collectieve polis is enkel toegankelijk voor de architecten en de stagiairs die lid zijn van de Orde van Architecten.

Vanaf wanneer heb ik recht op een tussenkomst?

Vanaf het ogenblik u meer dan 65% arbeidsongeschikt bent en iedere persoonlijke beroepsactiviteiten heeft gestaakt kunt u tussenkomsten genieten. Het verlies van gebruik van de bovenste dominante ledematen = 100%. Gedeeltelijke tussenkomsten, bijvoorbeeld bij een herstelperiode, zijn eveneens mogelijk.

Burn-out en depressie. Is dit gedekt?

Ja. Dit voor een periode van maximaal 3 cumulatieve jaren.

Belangrijk: bij +500 aangesloten architecten wordt deze periode verlengt naar 10 cumulatieve jaren en bij +5.000 aangesloten zal dit zelfs onbeperkt gedekt worden.

Hoeveel kost deze verzekering per jaar?

Belangrijk:

  • deze premies zijn fiscaal volledig aftrekbaar als beroepskost
  • deze premie dient nog vermeerderd te worden met de wettelijke premietaks van 9,25%

Wat betekent een stijgende rente van 2,5%?

Na 1 jaar van volledige arbeidsongeschiktheid zal het door u gekozen verzekerde bedrag jaarlijkse stijgen met 2,5%.

Hoe kan ik aansluiten?

U dient slechts twee documenten in te vullen.

Deze documenten mag u via mail (business@precura.be) overmaken. Na aanvaarding ontvangt u de polis en het vervaldagbericht per post.

Wie contacteren voor meer informatie of een persoonlijke afspraak?

PRECURA staat garant voor een rechtstreeks aanspreekpunt. Hierna vindt u de contactgegevens van uw persoonlijke accountmanager.

Nederlandstalige dossiers:
Peter Van der Speeten
T. 304 11 01
peter.vanderspeeten@precura.be

Franstalige dossiers:
Géraldine Jacobs
T. 02 304 11 02
geraldine.jacobs@ precura.be

Individuele voortzetting

Indien u de collectieve polis arbeidsongeschiktheid bij Verzekeringen PRECURA onderschreven heeft, heeft u de mogelijkheid tot een individuele voortzetting.

Dat betekent dat u het recht hebt uw dekking individueel geheel of gedeeltelijk bij PRECURA voort te zetten zonder een medisch onderzoek te moeten ondergaan of een nieuwe medische vragenlijst in te moeten vullen. Er is evenmin een nieuwe wachttijd. Voorwaarde is wel dat u gedurende minstens twee jaar ononderbroken aangesloten bent geweest bij één of meerdere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen op het ogenblik dat u het voordeel van de collectieve verzekering Prevoca verloor.

Het kan interessant zijn van dit recht gebruik te maken indien u een functie, job of activiteit opneemt waar geen collectieve verzekering tegen arbeidsongeschiktheid aan verbonden is.

Vanaf de datum waarop u deze informatie ontvangt, beschikt u over een termijn van 30 dagen om PRECURA schriftelijk of elektronisch te laten weten dat u de verzekering individueel wilt voortzetten. Deze termijn kan u één keer met 30 dagen verlengen maar u moet dat dan wel schriftelijk of elektronisch aan PRECURA laten weten. In ieder geval verstrijkt de termijn om PRECURA te laten weten dat u opteert voor de individuele voortzetting na 105 dagen.

PRECURA kan u per brief contacteren op het adres Romeinsesteenweg 564A te 1853 Grimbergen of per e-mail: business@precura.be.
PRECURA beschikt over 15 dagen om u een verzekeringsaanbod te doen.

U beschikt dan over een termijn van 30 dagen om schriftelijk of elektronisch in te gaan op het verzekeringsaanbod. Gaat u op dat aanbod in, dan wordt er dekking verleend vanaf de datum waarop u het voordeel van de collectieve verzekering verloor. Gaat u daar niet op in, dan vervalt uw recht op individuele voortzetting.