Permanente vorming

Permanente vorming voor architecten

Het beroep van architect evolueert constant en dit op vele vlakken. Gezien de sleutelpositie van de architect in het bouwgebeuren, is een platform voor permanente vorming noodzakelijk. De Vlaamse Raad van de Orde van Architecten creëerde daarom de webapplicatie ’permanente vorming’ voor architecten en architect-stagiairs met daarin een breed aanbod aan activiteiten die belangrijk zijn voor de vorming van architecten (cursussen, opleidingen, workshops, seminaries, symposia, studiedagen, …) en geaccrediteerd zijn door de erkenningscommissie van de Orde.

De webapplicatie permanente vorming is momenteel nog vrijblijvend toegankelijk, maar de vormingspunten die nu reeds behaald werden, zullen mee in beschouwing genomen worden op het ogenblik dat permanente vorming verplicht zal zijn.

Wanneer dit het geval zal zijn, kan momenteel nog niet meegedeeld worden, aangezien het wetgevend werk daartoe nog lopende is. De deelname aan vormingsmodules wordt geattesteerd door de vormingaanbieder en in afwachting door de Vlaamse Raad van de Orde bijgehouden.

                 >>>> KLIK HIER VOOR HET OVERZICHT VAN DE REEDS ERKENDE ACTIVITEITEN >>>>

Een overzicht van de organisatoren die tot nu toe steeds reeds gebruik maken van het platform vindt u onder de rubriek ‘Organisatoren’.

Vormingen goedgekeurd door het Vlaams Energie Agentschap (VEA)

Alle vormingen die door het VEA erkend zijn, neemt de Orde over als erkende vormingen voor de permanente vorming van architecten, weliswaar gerekend in punten, in plaats van uren. 

Oproep organisatoren van activiteiten

Organiseert u een vormingsactiviteit die relevant is voor architecten en wenst u deze bekend  maken via het permanente vormingsplatform van de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten? Dan kunt u uw activiteiten opladen ter accreditatie via de organisatorwebsite van het permanente vormingsplatform http://vorming.architect.be.

De (al dan niet) accreditatie van een activiteit zal objectief beoordeeld worden door een erkenningscommissie.
Deze erkenningscommissie zal tevens punten toekennen aan de erkende activiteit. Vormingen die geen enkele relevantie vertonen voor het architectenberoep zullen niet gevalideerd worden door de erkenningscommissie.

De eerste keer dat u een vormingsactiviteit wenst aan te bieden, dient u een account aan te maken.
Dit kan via de website: http://vorming.architect.be.

Vervolgens kan u voor elke activiteit afzonderlijk een aanvraag tot erkenning van de activiteit indienen via de website.
Dit gebeurt best drie maanden voor de aanvang van de activiteit.

Hier vindt u het reglement voor organisatoren van activiteiten van permanente vorming.

Bij vragen kan u een e-mail sturen naar: permanentevorming@ordevanarchitecten.be.