Uurloon stagiairs

Richtlijn minimum uurloon stagiairs

Inzake de vergoeding van (stagiair)-architecten bepaalt artikel 12 van het beroepsplichtenreglement:
“Naargelang het statuut wordt de architect vergoed door honoraria, vacaties, wedde of bezoldigingen die hem middelen van bestaan kunnen verschaffen en die hem toelaten zijn beroep uit te oefenen in eer en waardigheid.”

Als gevolg van een beslissing van de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten werd op 1 maart 2019 een indexering doorgevoerd betreffende het minimum uurloon van stagiair-architecten. Het nieuwe uurloon is van toepassing op alle bestaande contracten.

De minimum stagevergoeding van 10,94 euro (index 2014) wordt na indexering (januari 2019) op 11,80 euro gebracht. Na elke periode van zes maanden wordt dit verhoogd met 2,37 euro:

Bij aanvang 11,80 euro
Na 6 maanden 14,17 euro
Na 12 maanden 16,54 euro
Na 18 maanden 18,91 euro

Het uurloon is exclusief btw.