bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

Architect@Work Brussels

Nieuwe data: 9 en 10 december

COVID-19 heeft onze levens, zowel professioneel als privé, serieus in zijn greep. Dat onze gezondheid nu prioritair is, is dan ook vanzelfsprekend.   

Daarom werd beslist om de editie van ARCHITECT@WORK BRUSSELS te verplaatsen van 13 en 14 mei naar 9 en 10 december. De organisatie verwacht dat de maatregelen van de overheid niet zomaar allemaal opgeheven zullen worden en dat het bij elkaar brengen van duizenden bezoekers de komende maanden nog niet verantwoord zal zijn. 

De volledige opzet van de editie blijft uiteraard behouden, alle engagementen en randmanifestaties worden intáct neergezet – enkel de datum wijzigt van mei naar augustus.  

Deze beslissing werd uiteraard niet lichtzinnig genomen en is moeilijk geweest.  Maar de medewerkers van het ARCHITECT@WORK-team zijn optimisten en willen de extra weken graag gebruiken om de editie 2020 nóg sterker neer te zetten.

 

Waar en wanneer?

Tour & Taxis
Bereken route met Google Maps

nieuwe data: 9 en 10 december

iCal