bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening - Stedenbouwkundige projecten, de omgevingsvergunning, zonevreemde constructies en handhaving

De Vlaamse regels inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw zijn vastgelegd in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), die op 1 september 2009, samen met een groot deel van zijn uitvoeringsbesluiten, van kracht werd. Sindsdien werd de VCRO herhaaldelijk bijgestuurd.

Tijdens deze opleiding krijgt u een helder en praktijkgericht overzicht van de huidige Vlaamse regels, met aandacht voor stedenbouwvergunningen en handhaving, met inbegrip van een analyse van de meest recente wijzigingen (in werking getreden op 8 januari 2016).

Ook de impact van de integratie van de stedenbouwkundige en de milieuvergunning in de omgevingsvergunning vanaf 23 februari 2017 wordt toegelicht. Ten slotte wordt ook vooruitgeblikt naar de bestuurlijke handhaving van bouwmisdrijven.

SprekerMeester Bart De Becker (advocaat, De Becker Advocaten)

Programma

09:30 - 10:00
Onthaal | koffie en registratie deelnemers

10:00 - 12:45
Stedenbouwkundige vergunningen | Zonevreemde constructies

 • Stedenbouwkundige vergunningen
 • vergunningsplichtige werken
 • vrijgestelde handelingen
 • meldingsplichtige handelingen
 • administratieve vergunningsprocedures: de omgevingsvergunning (van start op 23 februari 2017)
 • Raad voor Vergunningsbetwistingen en Raad van State
 • vermoeden van vergunning
 • hoofdzakelijk vergunde constructies
 • Zonevreemde constructies
 • afwijkingsmogelijkheden
 • basisrechten

12:45 - 13:45
Middagpauze | broodjesbuffet

13:45 - 17:00
Zonevreemde constructies (vervolg) | Handhaving

 • Zonevreemde constructies (vervolg)
 • zonevreemde functiewijzigingen
 • planologisch attest
 • zonevreemde milieuvergunning
 • Handhaving
 • strafsancties
 • herstelmaatregelen
 • stakingsbevel
 • verjaring
 • vooruitblik naar de bestuurlijke handhaving van bouwmisdrijven

17:00 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

INSCHRIJVEN

 

 

 

Waar en wanneer?

Leuven
Bereken route met Google Maps

30 november

iCal