bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

Opleidingscursus De praktijk van het gerechtelijk deskundigenonderzoek

Het Nederlandstalig College van Deskundigen Architecten van België vzw heeft het genoegen u persoonlijk uit te nodigen om haar Opleidingscursus te volgen:

De Praktijk van het Gerechtelijk Deskundigenonderzoek

Tijdens de vijf cursusdagen maakt u in detail kennis met het gerechtelijk deskundigenonderzoek en verneemt u alles of bijna alles over:

  • het profiel waaraan een deskundige moet beantwoorden
  • de te volgen regels bij een aanstelling
  • de eventuele installatievergadering
  • de aanvangsvergadering
  • het voor- en het eindverslag
  • hoe een verzoening verloopt
  • hoe dit alles in de praktijk wordt georganiseerd onder meer aan de hand van een test-case studie.

De lessen worden gegeven door magistraten, advocaten, ir. architecten en architecten, allen prominenten binnen hun vakgebied.

Het volgen van de cursus Gerechtelijk Deskundigenonderzoek is één van de verplichtingen waaraan moet worden voldaan bij de aanvaarding als effectief lid, erkend in de categorie juridisch of gecoöpteerd lid van het College (NCDAB vzw).

Mocht u nog geen plannen hebben in die richting, dan nog is het goed om weten hoe een gerechtelijke procedure te voorkomen en hoe zich te gedragen als u er toch bij betrokken wordt.

Om opgenomen te worden in het NATIONAAL Register van Deskundigen is het volgen van dergelijke cursus te zien als eerste stap om te voldoen aan die wettelijke verplichting.

De cursus vindt plaats in Gent, Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401.

De lessencyclus omvat vier volledige dagen van 08:30 tot 18:00 uur en dit telkens op vrijdag 1, 8, 15 , 22 maart met examen op 12 april 2019.

Wie enkel de module strafrecht willen volgen wordt verwacht op vrijdag 15 maart en 12 april.

Meer informatie op http://www.ncdab.be/agenda/volgende-activiteit/  

Of mailen naar info@ncdab.be

De opleidingscursus is goedgekeurd door de FOD Justitie.

Onze cursus komt in aanmerking voor de permanente vorming opgelegd door de Orde van Architecten en FOD justitie.

Waar en wanneer?

 Gent, Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401
Bereken route met Google Maps

vrijdag 1, 8, 15 , 22 maart

iCal