bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

Bouwshift Impact & Kansen 2020

Verdere betonnering van Vlaanderen kan ernstige gevolgen hebben. Denk aan een toenemend wateroverlast, droogteprobleem en hittestress. Steden als Brussel en Antwerpen zullen tegen 2040 tot 15 keer meer hittestress kennen dan nu. Hoog tijd om in te grijpen en klimaatadaptief te bouwen en ontwikkelen. Hoe pakt u dit aan? Waar liggen de opportuniteiten?

Dat hoort u op onze actuele studiedag Bouwshift Impact & Kansen 2020 van Marie-Leen Verdonck (Witteveen+Bos Belgium). Zij geeft tal van praktische voorbeelden hoe klimaatadaptief bouwen met aandacht voor voldoende open ruimte toegepast kan worden op stadsvernieuwingsprojecten.

Verder op deze studiedag:
1. Update Instrumentendecreet: Johan Braet, raadgever Omgeving
2. Bouwshift: decreten en beleidskaders BRV
3. Geactualiseerde Beleidsvisie Vlaamse steden
4. Vrijwaren open ruimte: Groen, Water & Hoogbouw
5. Kansen Slim Ruimtegebruik: Hoogbouw en Bereikbaarheid

In één dag hoort u topexperten van: Universiteit Brussel, Leuven 2030, Rebel, Kabinet Minister Zuhal Demir, LDR Advocaten, Provincie Antwerpen, Witteveen+Bos Belgium, IDEA Consult en Bond Beter Leefmilieu (BBL). Druk hier voor het volledige programma.

De studiedag is coronaproof en heeft daardoor een beperkt aantal plaatsen. Neem een vrijblijvende optie of schrijf u nu meteen in.

MEER INFO EN INSCHRIJVEN

Waar en wanneer?

Crowne Plaza, 2020 Antwerpen
Bereken route met Google Maps

donderdag 15 oktober 2020

iCal