bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

Aanpassingen Omgevingsloket: verbeterde lay out - presentaties infosessies online - aanmelden nu ook mogelijk in naam van onderneming

Op 17 juni werden enkele grote wijzigingen doorgevoerd aan het Omgevingsloket. Een van de opvallendste wijzigingen is de aanpassing van de lay-out. Het is vanaf nu ook mogelijk om u in naam van uw onderneming op het loket aan te melden.

Als een aanvrager zich op het Omgevingsloket aanmeldt nadat een project werd ingediend, dan komt hij terecht op een overzichtsscherm met alle gegevens die voor hem relevant zijn (bv. de uiterste beslissingsdatum), alle acties die hij kan uitvoeren, en de specifieke acties die de overheid van hem verwacht (bv. melden wanneer hij de gele affiche van het openbare onderzoek heeft opgehangen). Op het overzichtsscherm ziet een gebruiker ook de recente gebeurtenissen waarover hij een notificatiemail ontving.

Makkelijker en overzichtelijker

Voordien werden alle gebeurtenissen chronologisch gevisualiseerd in het loket. De navigatie is gemakkelijker doordat alle gebeurtenissen die bij een specifieke behandelingsstap horen (zoals de adviesvragen of het openbaar onderzoek) nu gegroepeerd gevisualiseerd worden in het loket.

Het is nu ook overzichtelijker welke personen betrokken zijn bij de aanvraag, en eenvoudiger om aan een (rechts)persoon een bepaalde hoedanigheid toe te kennen of een (rechts)persoon te laten vertegenwoordigen door een andere (rechts)persoon. Bij de personen die bij een aanvraag betrokken zijn, wordt een onderscheid gemaakt tussen formele betrokkenen en niet-formele betrokkenen. Formele betrokkenen zijn de personen die volgens de regelgeving verplicht bij de aanvraag gekend moeten zijn. Tijdens het samenstellen van de aanvraag kan de initiatiefnemer in het loket zien welke formele hoedanigheden er nog ontbreken. Ten slotte moeten de contactgegevens van een persoon nog slechts eenmaal worden ingegeven. Voordien moesten die bij elke nieuwe hoedanigheid opnieuw worden ingevoerd.

De nieuwe lay-out voorziet geen nieuw tabblad meer voor elke nieuwe fase (fase samenstelling, fase eerste aanleg,…). De gebruiker van het loket wist vaak niet welke actie hij in welk tabblad moest uitvoeren. De inhoud van de aanvraag werd daarom losgekoppeld van het projectverloop. Er is nu één tabblad dat de inhoud van het project bevat en een ander tabblad dat het verloop van het project en de betrokken personen bevat.

Presentaties van de infosessies staan online

In juni werden er 16 infosessies over het Omgevingsloket georganiseerd voor verschillende doelgroepen, zoals de lokale besturen, architecten, adviesinstanties, milieuprofessionals en specialisten in de kleinhandelsvergunning. Tijdens de infosessies gingen we uitgebreid in op het gebruik van het Omgevingsloket en werd vooral gefocust op de recente aanpassingen van het loket. We gaven voor elke doelgroep ook een aantal aandachtspunten mee op basis van de vragen die het Departement Omgeving via de eerstelijnshelpdesk binnenkreeg.

Bekijk de presentaties 

Aanmelden op het loket namens een onderneming

Het is nu mogelijk om u namens uw onderneming op het loket aan te melden. Als u zich aanmeldt bij het Omgevingsloket, krijgt u de keuze tussen aanmelden als burger en aanmelden namens uw onderneming via de werkrelatie. Als u zich aanmeldt namens uw onderneming, dan hebt u toegang tot alle aanvragen waarvoor de onderneming op basis van het KBO-nummer als rechtspersoon werd toegevoegd. Om toegang te krijgen tot het digitale dossier hoeft u dus niet meer zelf als natuurlijke persoon met uw rijksregisternummer aan de aanvraag te worden toegevoegd.

U moet wel eenmalig de nodige toegangsrechten krijgen van de toegangsbeheerder van uw onderneming. Er is een handleiding beschikbaar die stapsgewijs beschrijft hoe de toegangsrechten worden toegekend.

Download de handleiding

08 juli 2019