bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

De posten zijn verdeeld: dit zijn de ministers van Jambon I

Gisteravond legden de drie Vlaamse regeringspartijen het Vlaamse regeerakkoord voor aan hun achterban. In de late namiddag werden ook de ministerposten verdeeld. 4 daarvan gaan naar N-VA, 3 naar CD&V. Open Vld rijft 2 ministerposten binnen.

NV-A

Minister-president Jan Jambon wordt ook minister van Buitenlands beleid, Ontwikkelingssamenwerking, Cultuur en Innovatie.

Ben Weyts blijft op post en krijgt de ministerportefeuilles van Onderwijs, Sport en Dierenwelzijn.

Nieuwkomer Zuhal Demir wordt bevoegd voor Energie en Omgeving, Justitie en Handhaving, en Toerisme.

Een ander nieuw gezicht is Matthias Diependaele. Hij was tot voor kort N-VA-fractieleider in het Vlaams Parlement en wordt minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed.

CD&V

Wouter Beke stapt in de Vlaamse regering en krijgt Welzijn.

Voormalig minister van Onderwijs Hilde Crevits wordt bevoegd voor Economie, Sociale Economie, Werk en Landbouw.

Ook bij CD&V een nieuw gezicht met Benjamin Dalle die naast Brussel ook Jeugd en Media onder zijn bevoegdheid krijgt.

Open Vld 

Mechels burgemeester Bart Somers krijgt de bevoegdheden Binnenlands Bestuur, Integratie en Inburgering, Gelijke Kansen, Stedenbeleid, Bestuurszaken, Personeel en Organisatie.

Lydia Peeters blijft Vlaams minister. Ze ruilt haar ministerpost van Energie in en wordt bevoegd voor Openbare Werken en Mobiliteit.

 

Liesbeth Homans (NV-A) volgt Jan Peumans op als voorzitter van het Vlaams Parlement.

02 oktober 2019