bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

Informatieplicht - wat u best doet om in orde te zijn (herinnering)

Tussen november 2017 en maart 2018 voerde de Economische Inspectie controles uit bij 311 architectenbureaus. Hierbij werd nagegaan of klanten correct en volledig werden geïnformeerd op vlak van onder meer prijzen, deontologie en aansprakelijkheidsverzekeringen. Dit vermeldt u best op uw website om zoveel mogelijk in orde te zijn.

58 procent van de 311 gecontroleerde bureaus was in orde met alle verplichtingen. Bij de 130 architecten die niet volledig in orde waren, werden 590 inbreuken vastgesteld. Inmiddels is het onderzoek volledig afgerond en hebben alle overtreders zich in regel gesteld. De Economische Inspectie kan wel nog op elk moment een controle uitvoeren.

Gezien het belang van de pre-contractuele informatieplicht geven wij graag nogmaals (zie ook onze communicatie van 4 juli ll.) door wat u best op uw website vermeldt om zoveel mogelijk in orde te zijn:

  • vermelden dat u bent ingeschreven bij de Orde van Architecten met aanduiding van de provinciale raad waaronder u valt en het adres van deze provinciale raad
  • vermelden van het polisnummer van de verzekering beroepsaansprakelijkheid en de adresgegevens van de verzekeringsonderneming
  • vermelden van uw ondernemingsnummer 
  • verwijzen naar de beroepsregels (deontologie). Hiervoor kan u linken naar het reglement van beroepsplichten op de site van de Orde
  • prijzen moeten inclusief btw vermeld worden

Is er sprake van algemene voorwaarden, dan moeten deze op de website worden vermeld.

Is er geen website, dan moet op verzoek Art. III 76 van het Wetboek van economisch recht (zie onderstaande link) ter beschikking worden gesteld. Er dient ook vermeld te worden waar het reglement van beroepsplichten te vinden is.

Hieronder vindt u een overzicht van de informatieverplichtingen uit het Wetboek van economisch recht. https://www.architect.be/files/download/overzicht-toepasselijke-wetgeving-informatieplicht.pdf

22 oktober 2018