bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

Kwaliteit van binnenlucht in Vlaamse gebouwen laat nog vaak te wensen over (SERV)

Ondanks strenge ventilatievoorschriften en goede intenties laat de kwaliteit van de binnenlucht in de Vlaamse gebouwen nog vaak te wensen over. Dat zegt de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV). Ze roept de Vlaamse regering op om ventilatie dringend aan te pakken.

Als we in deze coronacrisis scholen, woonzorg- en sportcentra veilig willen open houden, dan moet volgens de SERV goede ventilatie veel meer aandacht krijgen in de anticoronastrategie. "Samen met andere maatregelen helpt verse lucht in gebouwen om de stijgende coronabesmettingen te verminderen en verdere sociaal-economische schade tegen te gaan", benadrukt Danny Van Assche, voorzitter van de SERV.

Het wordt kouder en dus vinden steeds meer activiteiten binnen plaats achter gesloten ramen."Toch is het belangrijk om die ramen te openen als we niet nog meer deuren willen sluiten. De lucht binnen is soms tot wel vijf keer slechter dan de buitenlucht. Ventilatie kan coronabesmettingen helpen vermijden en dat levert sociaal-economisch bijzonder veel op. Zeker als dat een tweede besmettingsgolf helpt te bedwingen en een verdere lockdown afhoudt", aldus Van Assche.

Vooral in scholen, woonzorgcentra en sportcentra moet er volgens de SERV dringend geïnvesteerd worden in luchtverversing. "Dat geldt ook in andere ruimtes waar veel mensen samenkomen. In goed geventileerde gebouwen kan het besmettingsrisico tot tien keer lager liggen. Om ons goed voor te bereiden op een scenario waarin we nog lang met het virus samenleven, moeten we ventilatie snel aanpakken", legt Van Assche uit.

Ventilatie is volgens de SERV cruciaal om de continuïteit van het onderwijs en de zorg te garanderen. "Het helpt om de leerkrachten en zorgpersoneel aanwezig en gemotiveerd te houden en het beperkt het besmettingsrisico. Ventilatie verdrijft niet alleen corona maar ook andere vervuilende stoffen en daarmee ook sufheid en ziekte. Dat zorgt voor minder afwezigheden, minder hoofdpijn, meer comfort."

Van Assche benadrukt dat er in Vlaanderen weinig aandacht is voor ventilatie en verluchting in de algemene preventiecampagnes, voorschriften en gidsen. "Vlamingen moeten hun woon- en werkomgeving voldoende leren ventileren en verluchten en dat op zo'n energiezuinig mogelijke manier."

De SERV pleit voor een meetcampagne naar de actuele staat van het binnenklimaat in gebouwen in Vlaanderen. Zo zijn er onder andere CO2-meters nodig in de 50.000 Vlaamse klassen. Er is ook nood aan degelijke data over waar (cluster)besmettingen plaatsvinden.

Op korte termijn kunnen alternatieve maatregelen volgens de SERV soelaas brengen, zeker bij onvoldoende ventilatiemogelijkheden. Van Assche denkt daarbij onder meer aan een slimme capaciteitsvermindering van gebouwen en lesgeven en werken in open lucht.

Bron: Belga

22 oktober 2020