bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

Nederlandse architecten hebben cao met minimumtarief voor zelfstandige medewerker

Voor het eerst is een cao in werking getreden waarin niet alleen afgesproken wat werknemers verdienen, maar ook wat zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) ten minste moeten krijgen. Zo meldt de NOS op haar website. Zelfstandige architecten die voor een bureau werken, moeten voortaan minstens 150 procent krijgen van het brutoloon dat een werknemer krijgt voor hetzelfde soort werk.

Er is voor die 150 procent gekozen en niet 100 procent, omdat een zzp'er zelf moet betalen voor zaken als arbeidsongeschiktheidsverzekering en pensioen.

De bepaling is volgens Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA) bedoeld om oneigenlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden tussen werknemers en zzp'ers te voorkomen. BNA directeur Fred Schoorl: “De algemeen verbindend verklaring geeft werkgevers en medewerkers in de architectenbranche duidelijkheid en draagt bij aan een gelijk speelveld tussen bureaus ten aanzien van arbeidsvoorwaarden. Met deze minimum ‘collectieve arbeidsvoorwaarden én opdrachtovereenkomst’ willen cao partijen concurrentie op arbeidsvoorwaarden voorkomen. De cao legt een faire bodem in de markt voor zowel werknemers als zzp’ers, die in opdracht van bureaus werken. Meer mag ook als een bureau daar reden toe heeft. Daarmee is onze branche ook op cao gebied innovatief. We spreken ons uit over goed opdrachtgeverschap voor zzp’ers, die voor bureaus werken.”

Lees het volledige artikel op de website van de NOS.

Of lees het artikel dat de BNA hierover publiceerde.

 

25 november 2019