bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

Onderzoek Economische Inspectie: architecten moeten beter informeren over prijzen, deontologie en verzekeringen

Tussen november 2017 en maart 2018 voerde de Economische Inspectie controles uit bij 311 architectenbureaus. Er werd nagegaan of ze hun klanten correct en volledig informeren op vlak van onder meer prijzen, deontologie en aansprakelijkheidsverzekeringen. 58 procent van de 311 gecontroleerde bureaus was in orde met alle verplichtingen.

Bij de 130 architecten die niet volledig in orde waren, werden 590 inbreuken vastgesteld. Dit liet het kabinet-Peeters weten via een persbericht.

Voor het algemeen onderzoek had de Economische Inspectie contact met de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten en de Conseil francophone et germanophone de l'Ardre des Architectes. Via de website en diverse mailings verspreidde de Orde van Architecten – Vlaamse Raad informatie over de wettelijke verplichtingen voor architecten. Toch blijven nog steeds een aantal architecten in gebreke. Minister Peeters vraagt daarom aan de Ordes van Architecten om hun leden opnieuw te sensibiliseren.

In navolging van deze persmededeling heeft de Orde van Architecten de betrokken overheidsdienst gevraagd om meer details omtrent de resultaten van het onderzoek.

Inbreuken

151 inbreuken (25% van het totaal) hebben betrekking op informatieverplichtingen die architecten hebben naar klanten toe. Daarbij gaat het vooral om:

  • het niet vermelden van de specifieke info voor het gereglementeerd beroep, nl. de verwijzing naar de Orde en de beroepstitel (54 inbreuken);

=> De vermelding dat u bent ingeschreven bij de Orde van Architecten met aanduiding van de provinciale raad waaronder u valt en het adres van deze provinciale raad.

  • geen informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (38 inbreuken);

=> De vermelding van het polisnummer van de verzekering beroepsaansprakelijkheid en de adresgegevens van de verzekeringsonderneming.

  • bij 25 architecten waren de vorige versies van de algemene voorwaarden niet beschikbaar.

49 inbreuken hebben betrekking op de aanduiding van de prijs of de prijsberekening. In de meeste gevallen was het probleem dat de btw niet vermeld werd in de totaalprijs.

Tot slot zijn er ook tekortkomingen op het vlak van de wettelijk verplichte vermeldingen op de website. Daarbij werden 343 inbreuken vastgesteld (58% van alle inbreuken). Hierbij zijn er 3 uitschieters:

  • het ontbreken van de verwijzing naar de beroepsregels (deontologie) (119 inbreuken);

=> Hiervoor kan u linken naar het reglement van beroepsplichten op de site van de Orde.

  • het ontbreken van de gegevens van de toezichthouder (116 inbreuken);

=> De adresgegevens van de provinciale raad waaronder u valt.

  • het ontbreken van het ondernemingsnummer (95 inbreuken).

De Economische Inspectie heeft 229 waarschuwingen gegeven. Op elke waarschuwing volgde achteraf een nieuw onderzoek. Bijna alle architecten stelden zich in orde. Uiteindelijk werden slechts twee processen-verbaal opgesteld.

Klanten informeren

De resultaten tonen aan dat het spontaan verstrekken van alle nodige info aan de klant, beter kan. Opvallend is dat wanneer de consument erom vraagt, 91 procent van de onderzochte architecten de nodige informatie wél bezorgt.

Vice-eersteminister en minister van consumenten Kris Peeters: “Architecten moeten hun klanten informeren over onder meer de prijsberekening die ze hanteren, deontologische regels, de toezichthouder waar klanten bij terecht kunnen en de beroepsaansprakelijkheidsverzekering die ze hebben afgesloten. De meeste architecten bezorgen die informatie als de klant erom vraagt, maar ze doen dat vaak niet spontaan. Uit de controles blijkt dat er veel goodwill is, want bijna alle architecten stellen zich na een waarschuwing in orde. Het is voor vrije beroepen niet altijd evident om zich met alle verplichtingen in orde te maken. Daarom vraag ik aan de Ordes van Architecten om een nieuwe sensibiliseringscampagne op te zetten voor hun leden.”

04 juli 2018