bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

Vlaamse bouwsector wil successierechten afschaffen voor energiezuinige renovaties

De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) heeft in een persbericht een wijziging in de wetgeving rond successierechten voorgesteld om meer mensen aan te zetten energiezuinig te renoveren. In het kader van de klimaatproblematiek heeft de Vlaamse regering als doel gesteld om tegen 2050 alle Vlaamse woningen energiezuinig te maken. Om dit doel te bereiken, zal er in de toekomst meer energetisch gerenoveerd moeten worden.

Volgens onderzoeken van de VCB veroorzaken gebouwen 40 procent van de CO2-uitstoot in Vlaanderen en wachten ongeveer 2,65 miljoen woningen op energiezuinige ingrepen. Het renovatieritme is de afgelopen jaren echter gedaald tot 0,6 procent, ruim onder de minimale vereiste van 2,5 procent.

Vooral 65-plussers blijken terughoudend te staan tegenover renovatieplannen. Uit de statistieken blijkt dat woningen van oudere mensen vaak niet goed of niet geïsoleerd zijn en ze ook minder snel aanstalten maken om hier verandering in te brengen.

Om oudere mensen toch aan te sporen om energiezuinig te renoveren, stelt de VCB voor de successierechten op energetische investeringen af te schaffen. De hogere successierechten voor hun kinderen of erfgenamen vanwege de kost van de investeringen, schrikken veel 65-plussers af. Een investering van 50.000 euro in een woning van 300.000 euro leidt zo door successierechten tot een bijkomende erfbelasting van minimum 12.000 euro.

Bij renovatie zonder hogere successierechten is er geen meerkost, verbetert de energie-efficiëntie van de woningen en draagt iedereen zijn steentje bij aan de klimaatuitdaging, luidt het.

De VCB wilt met haar voorstel het energieplan 2018 van de Vlaamse regering versterken. In dat energieplan wordt al sterk gehamerd op vereiste renovatie na aankoop of overdracht.

04 februari 2019