Aanwezigheidsregistratie voor architecten 

De aanwezigheidsregistratie voor architecten is nog steeds verplicht, maar het is geen prioriteit voor de inspectiediensten. Het gedoogbeleid voor architecten, dat in 2016 werd ingesteld door toenmalig staatsecretaris Tommelein in afwachting van een wetswijziging, blijft van kracht. Zolang de wetswijziging er niet is, blijft het gedoogbeleid voor architecten gelden. Dit werd zo bevestigd door het kabinet van huidig staatsecretaris voor de Bestrijding van de sociale fraude De Backer en door de dienst Sociale Zekerheid. Zie ook: socialsecurity.be/checkinatwork

Het gedoogbeleid – zoals ook opgenomen in het PEC Bouw van 8 juli 2015 (zie infra) – blijft onverminderd gelden zolang de wetswijziging niet is gepubliceerd.

Actiepunt 1 PEC BOUW 8 juli 2008

Gerichte controles om grensoverschrijdende fraudemechanismen op te sporen vereisen dat de sociale inspecteurs de nodige tools in handen hebben, zoals datamining en informatie over bijvoorbeeld de aanwezigheden op de bouwplaatsen. Het systeem van aanwezigheidsregistratie op bouwwerven (> 800.000 EUR) dat sinds 01/04/2014 in voege is, werd naar bereik en doelmatigheid door de RSZ geëvalueerd tegen 01/07/2015 en wordt op 01/01/2016 uitgebreid naar alle werven van minstens 500.000 EUR. Op 01/01/2017 wordt het systeem verder uitgebreid naar een lagere, nog te bepalen, grens. In overleg met de sociale partners zal op 01/01/2018 een aanwezigheidsregistratie worden uitgebreid naar alle werven. Op basis van een evaluatie van de gekende aanwezigheidsregistratie medio 2017, zullen de sociale partners aan de bevoegde administraties aanbevelingen doen op welke wijze dit best kan geïmplementeerd worden.

Tegelijk zal in het vlak van toegang tot de databank onderzocht worden of de diensten van Constructiv fbz-fse ook gebruik kunnen maken van de aanwezigheidsregistratie in het kader van hun opdracht welzijn op het werk.

Er worden ook een aantal bijsturingen voorzien: werken in onroerende staat buiten de geest van de wet (nl. bouwwerven) worden herbekeken binnen de andere ronde tafels (schoonmaak,…); de architecten worden vrijgesteld van deze verplichting, wegens niet fraudegevoelig; de betonmixers, actieve vennoten, monteurs van torenkranen, stellingbouwers, buitenlandse leerlingen-stagiair(e)s die werken uitvoeren, projectleiders, ploegbazen en werfleiders daarentegen worden allemaal in het toepassingsgebied opgenomen om eenvoud en transparantie op het terrein te waarborgen. In het kader van de evaluatie van de aanwezigheidsregistratie wordt de afstemming daarvan met de werkmelding bekeken.

De verplichting inzake het bijhouden van de dagelijkse lijst van aanwezigheden in het kader van de openbare werven kan afgeschaft worden voor zover de aanwezigheidsregistratie toegepast wordt.

Bericht: 30 mei 2017