Guidelines Boek XVI WER “Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen”: de behandeling van klachten door de ondernemingen

De bedoeling van deze guidelines is de ondernemingen erop te wijzen wat ze moeten doen om te voldoen aan de voorschriften van boek XVI van het Wetboek van economisch recht (WER). De guidelines zullen worden aangevuld in functie van de meegedeelde of vastgestelde vragen en problemen (klacht, algemeen onderzoek, …). Ze zullen worden aangepast en meegedeeld aan de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven die erom vragen, en ze worden op de website van de FOD Economie gepubliceerd.

economie.fgov.be/Guidelines-boek-XVI-behandeling-van-klachten-door-ondernemingen