Verkiezingsdocumenten Raad Vlaams-Brabant en Brussel-Hoofdstad

Op deze pagina vindt u alle documenten in verband met de verkiezingen wat betreft de raad Vlaams-Brabant en Brussel-Hoofdstad.

=> Lees de brief van de provinciale voorzitter met de bekendmaking van de kandidaten

=> Lees de brief van de provinciale voorzitter over de kandidaatstelling

=> Lees de regels voor de indiening van de kandidaturen (elektronisch via https://oa-evoting.be)

=> Ga naar het formulier van kandidaatstelling (voor architecten die hun kandidatuur op papier willen indienen)