Wat kan de Orde van Architecten voor u als bouwheer betekenen

  • Bij deontologische geschillen met uw architect kan u zich wenden tot de Orde van Architecten.
  • In geval van betwisting over het bedrag van de honoraria, kan de Orde van Architecten op gezamenlijk verzoek van de architect en van zijn klant, het bedrag ervan vaststellen.
  • De Orde van Architecten kan ook geraadpleegd worden met het oog op de naleving van de verzekeringsplicht. Bij de Orde van Architecten kan u een document bekomen dat bevestigt of een architect al dan niet is ingeschreven op de tabel of op de lijst van stagiairs.

Denkt u eraan om te gaan bouwen of verbouwen? 

  • Via de zoekmodule Vind een architect vindt u alle architecten terug die in Vlaanderen het beroep van architect mogen uitoefenen. Op de pagina's Uw architect en Veelgestelde vragen komt u meer te weten over de rol en meerwaarde van een architect.
  • Het Infoportaal biedt u een overzicht van de meest recente nieuwsfeiten en activiteiten rond bouwen en architectuur. U vindt er ook onze publicaties en heel wat nuttige links.

Wie contacteren?

Wie van oordeel is dat een architect de regels van de plichtenleer van zijn beroep met de voeten treedt, kan klacht indienen bij de Orde van Architecten. Indien de feiten als ernstig dienen te worden beschouwd zal de klacht onderzocht worden via een wettelijk vastgelegde procedure, in de provinciale raad van de Orde op wiens tabel de betrokken architect is ingeschreven. 

Vlaamse Raad

Provinciale Raad Antwerpen

Provinciale Raad Limburg

Provinciale Raad Oost-Vlaanderen

Provinciale Raad West-Vlaanderen

Provinciale Raad Vlaams-Brabant