bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

A+ 278 Brussels (Hors-série #1)

De allereerste hors-série wijdt A+ Architecture in Belgium aan de snel veranderende stad Brussel. 

A+278 Brussels wordt een nummer waarin architectuur en stedelijke transformatie centraal staan als krachtige politieke instrumenten om de sociale cohesie, de levenskwaliteit en de welvaart van de hedendaagse stad te verbeteren. Deze publicatie onderzoekt een reeks exemplarische projecten in Brussel, die de stedelijke ontwikkeling in heel Europa kunnen inspireren: Brussel als laboratorium voor de toekomstige Europese stad.

Boeiende realisaties (MAD museum, Square Rogier, Gare Maritime en andere) worden afgewisseld met grote projecten die in de stijgers staan (Kanal Pompidou, Reyerssite, Wetstraat). Alle projecten worden uitvoerig gedocumenteerd met foto’s en plannen. Een aantal diepgaande, thematische teksten stellen enkele problematieken en uitdagingen, typisch voor een metropool en in casus de internationale stad Brussel, scherp. Zo zijn er teksten over de compacte stad, de productieve stad, mobiliteit en open ruimte, burgerlijke ongehoorzaamheid en tijdelijk gebruik van leegstaande panden. Met quotes van internationale stedenbouwkundigen en opiniemakers zoals Djamel Klouche, Stephen Bates, Monica Von Schmalensee, Ariella Masboungi, Willem Jan Neutelings en Mikael Colville-Andersen.

Verschijnt in het Engels, op 24 juni 2019.

Abonneer je op A+ of bestel het losse nummer 

Enkel abonnees – met een A+More-, standaard- of studentenabonnement – ontvangen deze speciale editie. 

 

12 juni 2019